Korttidsvistelse innebär att du som är barn eller ungdom med en funktionsnedsättning tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. Syftet kan vara att du ska erbjudas miljöombyte och rekreation, eller att anhöriga ska få avlösning.

Korttidsvistelse för barn och ungdomar är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du som är över tolv år och som tillhör personkretsen i LSS har också rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov såsom sommarlov. Här kan du läsa mer om korttidstillsyn för skolungdomar.

Korttidshem

I Partille finns korttidshem på två ställen - Gåvovägens korttidshem och Stubbvägens korttidshem.

Gåvovägens korttidshem riktas främst mot barn upp till gymnasieåldern och har plats för sex gäster samtidigt.

Stubbvägens korttidshem riktas mot ungdomar och unga vuxna från gymnasieåldern. På Stubbvägens korttidshem kan upp till sju gäster vistas samtidigt.

Som gäst på korttidshem får du ett eget rum, oftast får du bo i samma rum vid varje vistelse. Du och din familj har också en egen kontaktpersonal. Du kan bo en natt eller flera nätter i rad på korttidshem, och det kan variera mellan vardagsdygn och helgdygn. Personalen på korttidshemmet arbetar utifrån en pedagogisk metod som ska göra din vardag tydlig.

Läger

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse i form av läger. Lägren hålls i eller i nära anslutning till Partille kommun. Under skolterminerna erbjuds du att delta i ett helgläger per månad, från fredag kväll till söndag eftermiddag. På sommaren har varje lägergrupp ett veckoläger. Vanligtvis sover man då över, men du kan också ansöka om dagläger. Aktiviteterna på lägren planeras utifrån deltagarnas intresse och önskemål och sker gärna i friluftsmiljö. Lägervistelse anordnas för deltagare upp till 21 års ålder. För äldre deltagare med beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet erbjuds vistelse på Stubbvägens korttidshem.

Stödfamilj

Du som har ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få hjälp av en stödfamilj. En stödfamilj är en extra familj som barnet hälsar på med regelbundna mellanrum. Det vanligaste är att barnet vistas hos sin stödfamilj en helg per månad och en vecka på sommaren men olika varianter förekommer. När barnet är hos sin stödfamilj ingår det som en del i familjen och deltar i deras vardag.

Så ansöker du om korttidshem, läger och stödfamilj för ditt barn

Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill ansöka om korttidshem, läger och eller stödfamilj för ditt barn. Du når handläggare via kundcenter, se knapp på den här sidan. Blankett för ansökan hittar du under rubriken dokument.

Vad kostar det?

Korttidsvistelse för barn och ungdomar är avgiftsfritt. Vid vistelse på korttidshem och läger tar kommunen ut en dygnsavgift för måltider. Dessutom tillkommer kostnader för aktiviteter till exempel inträde till olika aktiviteter eller bio. Här kan du läsa om reglerna för hur kommunen tar ut avgift i samband med LSS-insatser.

Vill du bli stödfamilj?

Att vara stödfamilj innebär att du och din familj får möjligheten och att lära känna ett barn eller en ungdom. Uppdraget passar dig eller er som har intresse och engagemang för andra människor. Att barnen har funktionsnedsättning, (vanligtvis autism och eller ADHD) utgör ingen skillnad i deras behov – alla barn är alltid barn i första hand. Funktionsnedsättningen kan göra att de behöver extra stöd, uppmärksamhet och engagemang från omgivningen. Det finns dock inget krav på att du ska ha någon tidigare erfarenhet eller kunskap inom området.

Alla typer av familjer är välkomna

Singel, sambo, ensamstående, familj med eller utan barn; villa eller lägenhet – alla är välkomna att ansöka! Det viktigaste är att du lever i en trygg och stabil situation och att du har tid och engagemang för att ta emot ett barn eller en ungdom med särskilda behov. 

Uppdragets omfattning

Som stödfamilj förväntas du ta emot barnet eller ungdomen till ditt hem, vanligtvis en helg i månaden och en vecka under sommaren. Du får ekonomisk ersättning för uppdraget samt stöd och viss utbildning. För att tillgodose barnets/ungdomens behov av kontinuitet och trygghet, är det viktigt att du är beredd på att uppdraget kan komma att pågå under flera år. 

Så ansöker du om att bli stödfamilj

Du ansöker om att bli stödfamilj via e-tjänsten "Intresseanmälan stödfamilj" till höger på sidan. Du behöver inte ha någon inloggning för den här e-tjänsten.

Kontakt med samordnare

Samordnaren kontaktar dig för att boka in tid för ett första möte och hembesök. Efter det görs en större intervju med samtliga hemmaboende familjemedlemmar och ni får ge ett skriftligt godkännande till att vi gör en sökning i socialregister, kronofogderegister och polisens misstanke- och belastningsregister. Du skall också lämna referenser.

Matchning

När detta är klart, skriver samordnaren samman informationen till en utredning, som du/ni får ta del av och kommentera. Därefter matchar samordnaren stödfamilj med barn eller ungdom, genom att ta hänsyn till önskemål från båda parter. Om det inte finns någon match för stunden, ställs stödfamiljen i kö.

Inskolning

Inskolning av barn i en stödfamilj tar olika lång tid, beroende på de båda familjernas önskemål. Stödfamilj, familj och samordnare sätter upp en plan och samordnaren följer sedan inskolningen genom kontakt med båda parter. Målet med inskolningen är att barn, föräldrar och stödfamilj ska känna sig trygga med varandra och den nya situationen.

Mer om korttidsvistelse för barn och ungdomar

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som får stöd på fritiden i form av korttidshem, läger, stödfamilj, ledsagning eller kontaktperson i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet. Bland annat att du ska få stödet senast tre månader efter att du har ansökt om det, att du ska känna att du alltid får ett bra bemötande och att personalen har tillräcklig kunskap för att kunna stödja dig. Här kan du läsa kvalitetsdeklarationen i sin helhet.