Du som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller som i vuxen ålder har fått en betydande och bestående hjärnskada kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig, så kallad daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vem kan få daglig verksamhet?

Daglig verksamhet vänder sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada förvärvad i vuxen ålder. För att ha rätt till daglig verksamhet gäller också att du inte har något arbete och att du för tillfället inte går en utbildning.

Daglig verksamhet skall ersätta ett arbete och eller erbjuda meningsfull sysselsättning. För att kunna ta vara på dina resurser, och ge dig möjlighet att utvecklas och vara delaktig i samhället har vi ett brett utbud av olika verksamheter i kommunen.

Så ansöker du om daglig verksamhet

Du ansöker om daglig verksamhet hos någon av kommunens biståndshandläggare, som du når genom kundcenter, se blå knapp högst upp till höger på den här sidan. Blankett för ansökan om insats enligt LSS finns under rubriken dokument på den här sidan.

Vad kostar det?

Daglig verksamhet är kostnadsfritt. Du betalar däremot resor till och från verksamheten samt eventuella måltider som du äter på din dagliga verksamhet. Från 1 april 2017 är avgiften för lunch som serveras inom daglig verksamhet 45 kronor. Du kan också välja att ta med dig egen matlåda.

Ersättning

Habiliteringsersättning är en summa som kommunen betalar till dig som deltar i daglig verksamhet. Från 1 januari 2019 är ersättningen 60 kronor för heldag (över 4 timmar) och 30 kronor per halvdag (minst 2 timmar). Habiliteringsersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri. 

Extra ersättning från staten under 2019

Sveriges regering har bestämt att tillfälligt ge extra pengar till kommunerna för att de ska höja habiliteringsersättningen. De pengarna kallas stimulansbidrag och måste användas under 2019. Partille kommun har med hjälp av stimulansbidrag beslutat att under 2019 ytterligare höja habiliteringsersättningen för dig som deltar i daglig verksamhet med 40 kronor per dag för heldag och 20 kronor per dag för halvdag. Det innebär att den totala ersättningen per dag under 2019 blir 100 kronor för heldag och 50 kronor för halvdag. 

Vad kan man arbeta med?

Här följer några av de intresseområden där vi kan erbjuda arbete inom daglig verksamhet. I samband med ditt beslut om daglig verksamhet samtalar vi runt vilken arbetsplats som kan passa dig utifrån dina önskemål och behov. Förutom intresseområdena nedan hittar du information om den så kallade arbetslivsinriktade verksamheten med praktikplatser och företagsgrupper längre ner på sidan.

Exempel på intresseområden inom daglig verksamhet i Partille

  • Kaféjobb
  • Storkök
  • Montering och paketering
  • Skapande verksamhet och hantverk
  • Tidningsproduktion och media
  • Serviceuppdrag
  • Trädgård

Arbetslivsinriktad verksamhet

Arbetslivsinriktad verksamhet vänder sig till personer, som har en lindrig
intellektuell funktionsnedsättning, och som önskar få ett arbete. Verksamheten omfattar några av daglig verksamhets egna arbetsplatser (Säven café och hantverk, Laxen och Lexbyfixarna) samt olika företagsgrupper och Arbetslivscentrum.

Arbetslivscentrum

Arbetslivscentrum är utgångspunkt för praktikplatser och anställningar med stöd från daglig verksamhet. Här kan du bland annat få möjlighet till stödsamtal med våra arbetskonsulenter och delta aktiviteter i form av kursverksamhet som jobbkurser och friskvårdskurser. Arbetslivscentrum ligger på Gamla Kronvägen 62 D, se karta.

Du företagare!

Arbetssugna arbetstagare inom daglig verksamhet söker fler arbetsuppgifter och praktikplatser. Har ditt företag arbetsuppgifter som ingen hinner utföra? Vi utför paketering, montering, prismärkning, utskick av brev, kopiering mm. Vi har även möjlighet att hämta och lämna arbeten. Kontakta enhetschef Sara Johansson om du är intresserad. Du når henne via Partille kundcenter.

Försäkringar

Du som har daglig verksamhet i Partille omfattas under verksamhetstid av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. För personer inom daglig verksamhet som har praktikplats via kommunens försorg har kommunen tecknat en ansvarsförsäkring. Här kan du läsa mer om kommunens försäkringar.

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som har daglig verksamhet eller daglig sysselsättning i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet. Bland annat att personalen ska anpassa arbetsmiljön utifrån dina behov, att du ska mötas med respekt och att personalen har den kompetens som krävs för att kommunicera med dig. Här kan du läsa kvalitetsdeklarationen i sin helhet.