Våld kan ta sig många uttryck. Det kan bland annat handla om fysisk och psykisk utsatthet, sexuella övergrepp eller försummelse. Kontakta socialtjänsten för att få stöd och råd vid hot, våld eller övergrepp.

Våld är varje handling, riktad mot en person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den personen att göra något mot sin vilja, eller från att avstå att göra något som den vill.  Våldet kan ta sig många olika uttryck, både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt.

Fysiskt våld

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Psykiskt våld

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Sexuellt våld

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till.

Socialt våld

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiellt och ekonomiskt våld

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Försummelse

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld är ett patriarkalt våld som utmärker sig genom att flera i familjen står bakom våldet. Våldets syfte är i första hand att kontrollera kvinnors sexualitet och planeras och utförs ofta kollektivt. Även pojkar kan utsättas för kontroll och hot. Gärningspersonerna är inte nödvändigtvis en nuvarande eller tidigare partner, utan kan vara familjemedlemmar eller andra medlemmar av gemenskapen. Forskning visar ett samband mellan religiositet och hedersrelaterat våld och förtryck, däremot finns inget samband mellan våldsutövandet och någon specifik religion.

Arbete mot våld i nära relationer

Sedan 2015 har Partille kommun antagit en ny inriktning i arbetet mot våld i nära relationer. Det innebär att kunskapen bland kommunens medarbetare om problematiken ska vidgas och att man kan erbjuda bättre stöd för den som är utsatt. Läs gärna mer om våld i nära relationer på våra underliggande sidor. Där finns bland annat information om vart du kan vända dig om du är utsatt. Det finns också information om vilket stöd personer som utsätter andra för våldsamma handlingar eller kränkningar kan få för att förändra sitt beteende.