PartilleRehab erbjuder dig rehabilitering baserad på många års erfarenhet och aktuell forskning. Våra arbetsområden är arbetsterapi, fysioterapi och hjälpmedel.

PartilleRehab ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen, som innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi själv kan välja vilken rehabenhet du vill gå till. Du behöver ingen remiss för att söka till PartilleRehab. 

PartilleRehab ansvarar även för kommunal rehabilitering i kommunens särskilda boenden och i hemsjukvården. Vår verksamhet lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Boka tid

Vi erbjuder dig tid för bedömning inom tre dagar. Boka via telefon 031 - 792 96 60, webbokning eller genom besök på mottagningen. Du behöver ingen remiss för att boka tid.


Till webbokningen 

Återbud

Bokad tid ska avbokas senast 24 timmar före besöket. Sent återbud eller uteblivet besök debiteras. Du kan avboka via formulär på webben eller telefon 031- 792 96 60

Vad kostar det?

När du besöker PartilleRehab betalar du samma patientavgift som gäller för vårdgivare inom Västra Götalandsregionen. Besök hos arbetsterapeut eller fysioterapeut kostar 100 kronor. Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg på 100 kronor.

Det här kan vi hjälpa dig med

Arbetsterapi

PartilleRehabs arbetsterapeuter hjälper dig att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Vad gör en arbetsterapeut?

Arbetsterapeuten ser till hela människan och är länken mellan funktionsnedsättning och ett aktivt liv i vardagen. Vi gör en noggrann bedömning av dina behov och tillsammans lägger vi upp en individuell behandlingsplan. Det kan vara såväl träning eller anpassning av din omgivning för att få din vardag att fungera. Vårt mål är att du ska bli så självständig som möjligt för ökad livskvalitet. I utfällsmenyn längre ner på sidan kan du läsa om mer om vad PartilleRehabs arbetsterapeuter kan hjälpa dig med.

Fysioterapi

PartilleRehabs fysioterapeuter kan hjälpa dig att förebygga och rehabilitera skador och sjukdomar. Vi arbetar hälsofrämjande med fysisk aktivitet för att hjälpa dig att hitta dina egna resurser.

När ska jag söka fysioterapeut?

Du kan söka hjälp hos en fysioterapeut om du har besvär med:

 • Rygg och nacke
 • Muskler, leder, skelett
 • Låg fysisk aktivitetsnivå
 • Yrsel även lägesyrsel (kristallsjuka)
 • Huvudvärk
 • Smärta
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Balansnedsättning
 • Neurologisk skada/sjukdom
 • Reumatisk sjukdom
 • Livsstilsrelaterade besvär/sjukdomar
 • Inkontinens
 • Behov av hjälpmedelsutprovning

I utfällsmenyn längre ner på sidan kan du läsa om mer om de behandlingsmetoder som PartilleRehabs fysioterapeuter kan erbjuda dig.

Hjälpmedel

Om du har svårt att klara vardagliga aktiviteter har du rätt att få en bedömning av ditt behov av hjälpmedel. Det finns många hjälpmedel som kan förenkla din vardag. Du kanske upplever det svårt att sköta din hygien, förflytta dig eller kommunicera med omvärlden? Då kan det finnas hjälpmedel som du kan få låna. Du lånar hjälpmedlet under en viss tid eller så länge behovet finns. Förskrivning av hjälpmedel är en del i en rehabiliteringen och kan vara en av flera insatser för att nå uppsatta mål. Föreskrivning av hjälpmedel regleras i "Handbok för föreskrivning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen". 

Drop in för hjälpmedelsbedömning

Om du har behov av enklare hjälpmedel är du välkommen på vår drop in-mottagning för bedömning. Det är viktigt att det är du som ska ha hjälpmedlet som kommer till mottagningen. Behöver du hjälpmedel inför en höftprotesoperation boka en tid istället för att komma få drop-in. 

Enklare hjälpmedel är: 

 • Strumppådragare
 • Griptång
 • Dusch- och hygienhjälpmedel 
 • Dynor
 • Förhöjningsklossar
 • Gånghjälpmedel

Öppettider drop in

Måndag 15 – 15.30
Onsdag klockan 15–15.30

För övriga hjälpmedel boka tid på telefon 031-792 96 60, webbokning eller genom besök på mottagningen. 

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre har användning av hjälpmedlet eller när du blir uppmanad att lämna tillbaka det ska det snarast lämnas tillbaka, komplett och väl rengjort, till PartilleRehab. Återlämning sker i förrådet på hörnet av PartilleRehabs lokaler, utmärkt med Återlämning av hjälpmedel. Hjälpmedlen kan lämnas tillbaka under mottagningens öppettiderna nedan. 

Glöm inte att ange namn och personnummer och vilket hjälpmedel som du återlämnar.

Öppettider återlämning

Måndag - torsdag 8-17
Fredag (och dag före helgdag) 8–15

Kontakta PartilleRehabs reception på 031–792 96 60 om du har frågor. 

Bostadsanpassning

Arbetsterapeuten och fysioterapeuter utreder och bedömer behov av en anpassning av bostaden och skriver intyg. I första hand prövas eventuellt ett förändrat aktivitetsutförande och/eller hjälpmedel.

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att få en anpassning i ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Här hittar du mer information om hur du söker bidrag för bostadsanpassning.

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården tala med din behandlare eller kontakta ansvarig chef eller lämna din synpunkt via vår e-tjänst. PartilleRehabs chef når du via kundcenter. Du kan också kontakta Patientnämnden som hjälper dig med information, att räta ut frågetecken eller fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården och de som jobbar där har tystnadsplikt.

Det här kan arbetsterapeuten hjälpa dig med

Handproblem

Arbetsterapeuten undersöker din hand och testar din handfunktion. Exempelvis testas din rörlighet, styrka och funktion i aktiviteter. När den inledande bedömningen är gjord får du information om vilka behandlingsmöjligheter som finns. Det kan vara ett handträningsprogram, värmebehandling, ortosbehandling eller rådgivning om ergonomi och hjälpmedel.

Kognitiva problem

Med kognitiva problem omfattar till exempel nedsatt  förmåga att tolka information, minnas, orientera sig i både tid och rum samt lösa problem och strukturera upp vardagslivet. Om du efter en hjärnskada har svårigheter med något av ovanstående kan du vara hjälpt av att träna hos oss. Utifrån problemets art och din målsättning går vi igenom olika strategier och du får träna olika moment som ger dig stöd i vardagen.

Stress

Om du upplever svårigheter med att sova, hålla koll på tider eller har svårt att få balans och struktur i dina dagliga aktiviteter kan du träffa en av våra arbetsterapeuter för utredning och behandling. Det kan till exempel vara hjälp med strukturering och hjälpmedel.

Behandlingsmetoder som våra fysioterapeuter erbjuder

Ortopedisk medicin (OMI) och ortopedisk manuell terapi (OMT)

Ortopedic Medicine International (OMI) och Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är specialistområden inom fysioterapin där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver. 

Mekanisk diagnostik och behandling (McKenzie-metoden, MDT)

Mekanisk diagnostik och behandling (MDT eller Mckenzie-metoden) är en effektiv metod för att fastställa och behandla mekaniskt orsakade rygg- och nackbesvär. Huvudprincipen är att du får information och hemövningar för att lära dig hur du kan hantera dina besvär och för att bli bättre. Syftet är att behandla de akuta besvären och förebygga att nya uppkommer. En fysioterapeut gör en noggrann undersökning och du får skräddarsydda hemövningar för att behandla besvären.

 

Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) utvecklades på sextiotalet av sjukgymnasten Robin McKenzie från Nya Zeeland. Den har sedan dess blivit en metod som används i hela världen och som har studerats mycket. Vetenskapliga studier visar att MDT är en effektiv behandlingsmetod.”

Behandling vid inkontinens

Var tredje kvinna i Sverige får någon gång i livet besvär av urinläckage också kallat inkontinens. Urinläckage är vanligare hos kvinnor än män. Behandlingen kan bestå av bäckenbottenträning, akupunktur, blåsregim och blåsträning.

 

Akupunktur

Akupunktur används främst som behandling av smärta. Till exempel vid värk i nacke, axlar, rygg, muskler, leder, migrän eller annan huvudvärk. Vid behandlingen sticks tunna nålar in på bestämda punkter i kroppen. Nålarna aktiverar impulser som bland annat frisätter kroppens egna smärtstillande ämnen, endorfiner.

TENS - Transkutan Elektrisk Nervstimulering

TENS är en metod för smärtlindring som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. Vid behandlingen placeras elektroder på huden och kopplas till en TENS-stimulator som sänder ut impulser. Det stimulerar kroppens egna smärtlindringssystem genom att berörings- eller muskelnerver aktiveras. Behandlingen kan ge bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast mest effektiv under själva stimuleringen men effekten kan hålla i sig även efter det att programmet avslutats. 

Gruppbehandlingar

Artrosskola

Artrosskolan syftar till att du ska få fördjupad kunskap om artros, egenvård och förslag om lämplig aktivitet eller träning. Forskning visar att den bästa behandlingen som finns för lätta till måttliga besvär av artros är träning. I artrosskolan erbjuds du att prova ut ett träningsprogram som skräddarsys till dig av arbetsterapeut eller fysioterapeut.


Vid första besöket får du träffa en fysioterapeut eller arbetsterapeut som gör en individuell bedömning av dina besvär. Tillsammans sätter ni också ett mål för din behandling. Därefter följer tre föreläsningar som leds av fysioterapeut och arbetsterapeut med speciell utbildning i och god kunskap om artros. Där får du information om vad artros är, riskfaktorer, tillgängliga behandlingar och egenvårdstips. Dessutom berättar en patient om sina erfarenheter av fysisk aktivitet för att kunna leva ett gott liv med artros.


Du kan välja att träna på ditt träningsprogram hemma eller övervakat av arbetsterapeut eller fysioterapeut i sex veckor. Slutligen görs en individuell uppföljning av din fysioterapeut eller arbetsterapeut efter tre månader med ny undersökning och utvärdering av dina resultat.

Balansgrupp

Det kan finnas flera orsaker till dålig balans så som stigande ålder, sjukdom eller skada. Balansen kan försämras successivt. Genom övningar kan balansen förbättras och rädslan för att ramla minska. Träningen är anpassad efter deltagarens förmåga. Målet är att träna balans, få kunskap om sådant som påverkar balansen och få förslag på vad man kan göra på egen hand.

Neurogrupp

Gruppträning för personer med degenerativ neurologisk sjukdom, till exempel MS (Multipel skleros) och Parkinsons sjukdom. Varje person får ett individuellt utprovat träningsprogram. Syftet med träningen är att bibehålla eller öka din fysiska funktionsförmåga och minska risken för fall. Vi träffas och tränar en gång per vecka.

Avspänningsgrupp

Gruppen vänder sig till dig med stressrelaterade besvär och eller smärta. Vi träffas i en mindre grupp 30 minuter en gång i veckan under fem veckor för att praktiskt träna avspänning. Syftet med avspänningsgruppen är att du ska lära sig en metod som du kan använda dig av i vardagen. Du behöver kunna förstå svenska väl för att kunna tillgodogöra dig innehållet.

KOL-grupp

KOL-gruppen vänder sig till dig som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Syftet med gruppen är att ge dig en fördjupad kunskap om din sjukdom samt förslag på lämplig aktivitet och tips för att underlätta vardagen.

Vid första besöket får du träffa en fysioterapeut eller arbetsterapeut som gör en individuell bedömning av dina besvär. Tillsammans sätter ni också ett mål för din behandling. Därefter följer två föreläsningar som leds av fysioterapeut och arbetsterapeut. Du som vill har även möjlighet att träna en period på mottagningen.

Mediyoga

Medicinsk yoga eller mediyoga är en terapeutisk yogaform utformad för den svenska hälso- och sjukvården. Den består av olika pass med mjuka yogaövningar och meditationer. Övningarna utförs i liggande och sittande, på stol eller på matta.

Vid första besöket får du träffa en fysioterapeut som gör en individuell bedömning av dina besvär och ni sätter tillsammans ett mål för din behandling. Därefter följer nio tillfällen med träning i grupp.

Sömnskola

Sömnskolan vänder sig till dig som har svårt att sova, har insomningssvårigheter och eller många uppvaknanden. Sömnskolan leds av arbetsterapeut och fysioterapeut från PartilleRehab samt psykolog från Partille vårdcentral.

Vid första besöket får du träffa en fysioterapeut eller arbetsterapeut som gör en individuell bedömning av dina besvär. Tillsammans sätter ni också ett mål för din behandling. Därefter följer sex föreläsningar som leds av fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykolog. Du kommer även få övningar och uppgifter att göra hemma mellan gångerna.