I Partille kommun pågår arbete med att införa nationell patientöversikt, NPÖ. För dig som är inskriven i hemsjukvården innebär det att behörig hälso-och sjukvårdspersonal inom kommunen kan få tillgång till uppgifter i dina journaler hos andra vårdgivare.

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vårdgivare som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation lokalt. Det kan därför vara svårt att få en helhetsbild vid medicinska bedömningar och i kontakten mellan vårdgivare. Med sammanhållen journalföring kan vårdpersonalen enklare få tillgång till hela din vårdhistoria. Så att du snabbare kan få rätt vård.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

För att möjliggöra sammanhållen journalföring har Partille kommun anslutit sig till IT-lösningen Nationell patientöversikt (NPÖ). På så sätt kan legitimerad vårdpersonal inom kommunen (hemsjukvårdens sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter) ta del av uppgifter ur andra vårdgivares patientjournaler direkt via datorn.

Vad innebär NPÖ för dig som patient?

Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att läsa information om dig som dokumenterats i de olika journalsystem som finns hos landsting, kommun och anslutna privata vårdgivare. För dig som patient i hemsjukvården betyder det enklare vårdkontakter och säkrare vård.

Vi gör inget utan ditt samtycke

Kommunens vårdpersonal kan inte få tillgång till dina journaler hos andra vårdgivare utan att du har lämnat ditt samtycke. Du själv behöver inte göra någonting. Men nästa gång du har kontakt med hemsjukvården kan du få frågan om du ger ditt samtycke till att vi tar del av dina journaleruppgifter hos andra vårdgivare. 

Du kan välja att stå utanför nationell patientöversikt genom att helt eller delvis spärra dina uppgifter, se mer information på Vårdguiden 1177. 

Vilka uppgifter delas?

Information som delas mellan vårdgivare som är anslutna till Nationell patientöversikt är exempelvis diagnos, provresultat, läkemedelsordinationer och journalanteckningar för innevarande år och tre år tillbaka.

Vem kan ta del av journaluppgifterna?

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.