Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. Här finns barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM), öppen förskola och en socionom. Här kan ni knyta kontakter, få information och lättillgängligt stöd.

Barnmorskemottagningen

Hos barnmorskan får du hjälp med graviditetskontroll, mödravårds- och preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning samt cellprovskontroller. Vi erbjuder även föräldragrupp för förstagångsföräldrar. Öppettider och telefontider hittar du på Närhälsans webbplats.

Barnavårdscentralen

Erbjuder förebyggande barnhälsovård och ger råd och stöd  kring barns hälsa och utveckling. Öppettider och telefontider hittar du på Närhälsans webbplats.

Öppna förskolan

Är en mötesplats för barn i åldrarna 3 månader till 6 år och deras föräldrar. Öppna förskolan har ofta någonting nytt på gång. Kolla in öppna förskolans program och vilka öppettider som gäller.

Socionom

Socionomen på Familjecentralen erbjuder:

  • stöd i föräldraskapet
  • familjerättslig rådgivning
  • samhällsinformation

Kontakt förmedlas genom kundcenter.

Psykolog

Kontakt med psykolog förmedlas genom barnmorskemottagningen eller barnavårdscentralen.

På gång

Gruppträffar för föräldrar

I Trygghetscirkelns föräldrastödsprogram får du, helt kostnadsfritt, möjlighet att tillsammans med andra föräldrar reflektera över ditt föräldraskap. Trygghetscirkeln hjälper dig som förälder att se, förstå och möta ditt barns behov. Programmet riktar sig till dig som är förälder till barn i åldrarna 0–7 år. Under träffarna bestämmer du själv hur mycket du vill dela med dig av egna erfarenheter.

Vad är Trygghetscirkeln?

Trygghetsscirkeln eller Circle of Security (COS) är ett
internationellt uppmärksammat program för föräldrar som baserar sig på anknytningsteori. Familjehuset och familjecentralen arrangerar regelbundet nya föräldrastödsgrupper. Titta gärna på den här videon för mer information om hur Trygghetscirkeln fungerar.