Fältgruppen i Partille arbetar förebyggande med uppsökande arbete för ungdomar. Fältgruppen möter ungdomar på skolor, fritidsgårdar, sociala medier, ungdomsarrangemang och andra platser på dagar, kvällar och helger. De som arbetar i fältgruppen har tystnadsplikt.

Fält finns till för dig

Fältgruppen i Partille är till för ungdomar och föräldrar. Fältare arbetar med att söka upp och stödja ungdomar individuellt och i grupp. Målet är att motverka social utslagning främst bland ungdomar i åldern 12 till 20 år. Vi kan hjälpa dig om du:

  • har något problem eller fundering i livet och inte riktigt vet vart du skall vända dig.
  • mår dåligt och behöver någon vuxen att prata med.
  • har problem med alkohol eller droger och vill prata med en vuxen.
  • har en kompis som har problem med alkohol eller droger och vill prata med en vuxen.
  • är förälder som vill ha stöd i att förstå din tonåring.

Fältgruppens arbete bygger på tillit, frivillighet och respekt. Alla fältare har tystnadsplikt, men precis som alla andra som arbetar med ungdomar har fältgruppen anmälningsskyldighet. Gruppen har ett nära samarbete med skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis. Du som ungdom eller förälder kan nå en fältare på gruppens direktnummer: 031-792 12 32. Du kan också chatta med fältgruppen.

Kom i kontakt med fältarna

Du kan haffa oss när vi är ute och jobbar på platser som torget, Allum, parker, badsjöar eller när vi besöker skolor, fritidsgårdar och bostadsområden. Där syns vi till dagar, kvällar och helger. Vi är också närvarande på FacebookInstagram och Snapchat.