Om du är orolig för hur ett barn har det, misstänker att det far illa och behöver stöd eller skydd, bör du anmäla det till mottagningsgruppen för barn och unga.

Är du osäker på om du ska anmäla kan du alltid rådgöra med oss. Du kan som privatperson vara helt anonym när du anmäler. Vi tar emot orosanmälningar gällande barn och unga via e-tjänst, telefon, brev eller fax.

Barn som lever i våld

Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen. Barn berättar sällan för andra om vad de varit med om när de bevittnat våld, bland annat av rädsla, förvirring, lojalitet, skuld och skam. Det finns därför risk för att deras utsatthet inte uppmärksammas. Många går med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk och våld. Några får hela tiden minnesbilder av vad som har hänt, fast de inte vill tänka på det. En del drömmer mardrömmar. Många känner sig ensamma. En del skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med. Många känner sig svikna av både den som slår och den som blir slagen, och alla andra som inte verkar se eller göra något för att situationen skall bli bättre. Det finns en stark koppling mellan att bevittna våld och att själv utsättas för våldet.

Konsekvenser av våldet

Det är vanligt att de vuxna inte orkar inse hur pass mycket barnen påverkas av våld, men barn som lever i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig och långvarig fysisk och psykisk ohälsa. Det är viktigt att våga se och våga fråga barnet om man misstänker att våld kan förekomma i hemmet. Exempel är depressivitet, ångest, självdestruktivitet, aggressivitet, svårigheter i umgänget med andra barn, koncentrationssvårigheter och svårigheter att klara av skolan. De kan även drabbas av hälsoproblem som astma, eksem, magont, sömnsvårigheter, huvudvärk och ätstörningar.

Det finns hjälp att få

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar enligt lag för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd som de behöver, och de ska verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden. En av huvuduppgifterna är att ge såväl vuxna som barn hjälp och stöd som inte kan tillgodoses på annat sätt, och att särskilt beakta att barn som utsatts för brott eller har bevittnat våld eller andra övergrepp av, eller mot, närstående kan vara i behov av stöd och hjälp. Det är alltså socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för barns välfärd när vårdnadshavare av något skäl sviktar i sina uppgifter.

Var uppmärksam

En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna erbjuda vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på signaler och tecken på våldsutsatthet, att våga se och våga fråga. Den omedelbara hjälpen gäller att skydda barn från nya upplevelser av våld, vilket är ett vuxenansvar att ta. Barn kan även behöva hjälp att komma vidare efter svåra upplevelser.

Hjälp att få

Mottagningsgruppen

Om du är orolig för hur ett barn har det, misstänker att det far illa och behöver stöd eller skydd, bör du anmäla det till mottagningsgruppen för barn och unga på Socialtjänsten. Är du osäker på om du ska anmäla kan du alltid rådgöra med oss. Du kan som privatperson vara helt anonym när du anmäler. Vi tar emot orosanmälningar gällande barn och unga via telefon, brev eller fax. Vårt faxnummer är 031-792 17 10.

Samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer

Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt – särskilt barn. Familjehuset erbjuder individuella samtal för barn mellan 4 och 18 år som sett eller upplevt någon form av våld i nära relationer.

Stöd i grupp

Barn som har bevittnat våld har även möjlighet att få särskilt stöd via ett samarbete mellan Partille, Mölndal och Härryda kommun. Härryda erbjuder grupp till barn som bevittnat våld.