Inom kort kommer du anonymt kunna chatta med budget- och skuldrådgivningen om frågor som rör din eller dit hushålls privatekonomi. Chatten är helt anonym och bemannas av budget- och skuldrådgivare som har tystnadsplikt.