För att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt erbjuder vi dig olika former av stöd och hjälp i hemmet. Det kan till exempel vara hemtjänst, trygghetslarm eller fixartjänst. Vi utgår från dina behov och ger dig det stöd du behöver.

Vi kan också stötta dina anhöriga genom att ordna avlastning i form av avlösning, växelvård och anhörigstöd.

Partille kommun erbjuder följande stöd och hjälp i hemmet för dig som är äldre.