Den 1 januari 2020 höjs avgifterna för vård, omsorg och service i Partille kommun. Taxan för bland annat hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm blir då två procent högre. Samtidigt höjs även matkostnaderna på äldreboende, korttidsboende och i dagverksamheten.

Enligt Partille kommuns avgiftssystem för vård, omsorg och service räknas avgifterna upp med två procent varje år. Från och med 2020 sker höjningen vid årsskiftet istället för som tidigare från den 1 april.
Det gäller även matkostnader på äldreboende, korttidsboende, hospice och dagverksamhet för personer med demens. Undantaget är kostnaden för kyld portionsförpackad mat som höjs först den 1 april 2020, i enlighet med gällande leverantörsavtal.

Avgifter och priser från 1 januari 2020

De nya avgifterna gäller insatser som ges från och med den 1 januari 2020. Här ser du några exempel på vad höjningen innebär per månad.

Hemtjänst omsorg

Från nuvarande 704 kronor per månad till 718 kronor per månad (+14 kronor)

Hemtjänst service

Från nuvarande 920 kronor per månad till 938 kronor (+18 kronor).

Trygghetslarm

Från nuvarande 216 kronor per månad till 220 kronor per månad (+4 kronor).

Hemsjukvård

Från nuvarande 324 kronor per månad till 330 kronor per månad (+6 kronor).

Korttidsboende/hospice

Från nuvarande 70 kronor per dygn till 71 kronor per dygn (+1 kronor).

Matkostnad äldreboende

Från nuvarande 3 356 kronor per månad till 3 423 kronor per månad (+67 kronor).

Matkostnad korttidsboende/hospice

Från nuvarande 112 kronor per månad till 114 kronor per månad (+2 kronor).

Avgiftsutrymmet sätter gränsen

Oavsett vilken avgift som gäller kan den enskildes sammanlagda avgift aldrig bli högre än vad individens så kallade avgiftsutrymme tillåter. Den som har ett lågt eller inget avgiftsutrymme kommer inte heller med de höjda avgifterna att betala mer än vad den kan klara av, enligt reglerna för beräkning av avgiftsutrymme.

Ingen betalar mer än maxtaxa

Avgiften kan inte heller bli högre än den så kallade maxtaxan för vård och omsorg, som också den beslutas av riksdagen. För år 2020 är maxtaxan 2 125 kronor per månad, alltså det mesta som någon behöver betala för vård, omsorg och service. Maxtaxan omfattar inte kostnader för mat, boende och hyra.

Här kan du läsa mer om hur vi räknar ut din avgift, avgiftsutrymme och maxtaxa.

Hjälp att fylla i inkomstförfrågan

Varje år skickar kommunen en inkomstförfrågan till dig som har avgiftsbelagda insatser för vård, omsorg och service. Det gör vi för att vi ska kunna ta fram ett korrekt avgiftsbeslut utifrån dina inkomster och boendeavgifter. Årets utskick av inkomstförfrågan sker i december och i början av januari 2020.

Tider för drop-in-hjälp

För dig som behöver hjälp att fylla i inkomstförfrågan finns tre tillfällen då du kan komma till kommunhuset och träffa kommunens avgiftshandläggare. Ta med dig papper från ditt eller dina pensionsbolag, papper rörande din boendekostnad med mera så hjälper vi dig på plats. Du behöver inte beställa tid utan kan komma när som helst vid följande datum och tider:

  • 21 januari klockan 13-16
  • 23 januari klockan 13-16
  • 28 januari klockan 16-19

Lokalen där hjälptillfällena är konferensrum Lexby som finns i entréplan i Partille kommunhus.

Kategorier: Stöd och omsorg
Sidan publicerad: Onsdag, 18 december 2019, 13:07