Valnämndens preliminära rösträkning, den så kallade onsdagsräkningen, sker onsdag den 29 maj klockan 9.

Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra en preliminär rösträkning. Det är främst brevröster och röster från utlandet samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen som granskas och räknas. Det är valnämnden i respektive kommun som genomför rösträkningen.

Valnämnden i Partille sammanträder onsdagen 29 maj 2019 kl 9, för att granska och räkna de röster som inte har räknats i vallokalerna vid Europaparlamentsvalet. Sammanträdet är offentligt och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.