Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte kan ta dig till en vallokal eller förtidsröstningslokal kan du rösta genom bud. För dig som saknar möjlighet att själv ordna med bud och vittne tillhandahåller valnämnden i Partille kommun ambulerande röstmottagare.

Budröstning

Budröstning innebär att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. På valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vem som kan vara bud och vittne. 

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten, men finns också från och med 2 maj att hämta på kundcenter i kommunhuset. På valdagen kan budröstningsmaterial hämtas i samtliga kommunens vallokaler.

Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna. Förtidsröstningen med bud får börja 24 dagar före valdagen.

Ambulerande röstmottagare

För dig som saknar möjlighet att själv ordna med bud och vittne tillhandahåller valnämnden i Partille kommun ambulerande röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna tar emot röster på samma vis som i en förtidsröstningslokal.

Samtliga kommunens ambulerande bud är tjänstemän utsedda av valnämnden. De ambulerande buden legitimerar sig alltid vid hembesök.

Förberedelser vid röstning med ambulerande röstmottagare

De ambulerande röstmottagarna tar med sig allt material som behövs för att genomföra röstningen. Tänk på att du som väljare måste ha ett röstkort för att få rösta. Om du saknar detta kan de ambulerande röstmottagarna skriva ut ett dubblettröstkort till dig men då måste du meddela detta i samband med att du bokar ambulerande röstmottagare.

När kan jag få hjälp?

Bokning av ambulerande röstmottagare kan ske under perioden 6 maj - 23 maj, måndag–fredag klockan 8.30–15.30.

Bokning sker via Partille kundcenter, telefon 031-792 10 00.

Observera att det endast är du som inte har möjlighet att rösta på egen hand eller genom bud som har rätt att boka ambulerande röstmottagare.