Kommunfullmäktige och nämnderna för protokoll vid sina sammanträden. Här kan läsa innevarande års protokoll.

Offentliga och inte offentliga möten

Kommunfullmäktiges möten är offentliga. Du är välkommen att följa sammanträdena från åskådarplats i fullmäktigesalen, via webb-tv eller via direktsändning i Partille närradio på 88 Mhz. 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden är inte offentliga men du kan via denna sida ta del av kallelser till sammanträdena. 

Protokoll som inte är offentliga

Protokoll från social- och arbetsnämndens vårdutskott kan du inte läsa här eftersom dessa till stora delar innehåller sekretessbelagda uppgifter om enskilda personer. Om du vill ha ut avpersonifierade protokoll, där man tagit bort alla sekretessbelagda uppgifter, kan du kontakta Partille kundcenter så hjälper de dig.

Hitta politiker

Om du vill veta vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan du söka i vårt register över förtroendevalda.

Kontakta kundcenter om du vill läsa äldre protokoll

På den här sidan publicerar vi protokoll från innevarande år. Du är välkommen att kontakta Partille kundcenter för hjälp med att ta del av äldre protokoll från kommunfullmäktige och kommunens nämnder. 

Kommunfullmäktige (KF)

Fullmäktige sammanträder, om inget annat anges i kungörelsen till aktuellt sammanträde i Partille kommunhus sessionssal. Fullmäktige sammanträder under år 2019 vid följande tillfällen.

Sammanträdesdatum 2019

30 januari (onsdag) klockan 18.30
26 februari (tisdag) klockan 18.30
26 mars (tisdag) klockan 18.30
23 april (tisdag) klockan 18.30
21 maj (tisdag) klockan 18.30 (Inställt på grund av för få ärenden)
5 juni (onsdag) klockan 16 (Extra sammanträde)
12 juni (onsdag) klockan 16
3 september (tisdag) klockan 18.30
1 oktober (tisdag) klockan 18.30
22 oktober (tisdag) klockan 18.30
19 november (tisdag) klockan 18.30
10 december (tisdag) klockan 18.30

Sammanträdesdatum 2020

5 februari (onsdag) klockan 18.30
3 mars (tisdag) klockan 18.30
31 mars (tisdag) klockan 18.30
5 maj (tisdag) klockan 18.30
2 juni (tisdag klockan 16:00)
1 september (tisdag) klockan 18.30
29 september (tisdag) klockan 18.30
20 oktober (tisdag) klockan 18.30
17 november (tisdag) klockan 18.30
15 december (tisdag) klockan 18.30

Senaste tillkännagivandet (inklusive handlingar)

2019-12-10

Protokoll

2019-11-19

2019-10-22

2019-10-01

2019-09-03

2019-06-12

2019-06-05 (extra sammanträde)

2019-05-20 (beslut om extra sammanträde 5 juni 2019)

2019-05-09 (beslut avseende inställt sammanträde 21 maj 2019)

2019-04-23

2019-03-26

2019-02-26

2019-01-30

2018-12-10

2018-11-20

2018-10-30

2018-10-02

2018-09-04

2018-06-12

2018-05-22

2018-04-24

2018-03-27

2018-02-27

2018-01-31 - inställt möte

Webbsändningar

2019-12-10

2019-11-19

2019-10-22

2019-10-01

2019-09-03

2019-06-12

2019-06-05

2019-04-23

2019-03-26

2019-02-26

2019-01-30

2018-12-10

2018-11-20 

2018-10-30

2018-10-02 (Sändningen saknar ljud)

2018-09-04

2018-06-12

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Under 2019 sammanträder bygg- och miljönämnden på måndagar klockan 16 (om inget annat anges) på följande datum: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni (flyttat från den tidigare sammanträdestiden som var satt till 19 juni), 26 augusti, 23 september, 28 oktober, 25 november och 18 december (onsdag).

Senaste kallelsen

2019-11-25

Protokoll

2019-11-25

2019-10-28

2019-09-23

2019-08-26, §§ 54-59

2019-08-26, § 53

2019-06-17

2019-05-27

2019-04-29

2019-03-25

2019-02-25

2019-01-28, §§ 2-11

2019-01-28, §1

2018-12-11

2018-11-19, §§ 55-70

2018-11-19, §§ 53-54

2018-10-22

2018-09-17

2018-08-27

2018-06-14

2018-05-21

2018-04-23

2018-03-26

2018-02-26

2018-01-29

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder år 2019, om inget annat anges, klockan 14 på följande tisdagar:
15 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 30 april (klockan 8.30), 29 maj (onsdag), 13 augusti, 10 september, 2 oktober (onsdag, heldag), 6 november (onsdag) och 26 november. 

Sammanträdesdatum 2020

21 januari
18 februari
10 mars
14 april
12 maj
18 augusti
8 september
6 oktober (heldag)
4 november (onsdag)
24 november
 

Senaste kallelse

2019-11-26

Protokoll

2019-11-26

2019-11-06

2019-10-02

2019-09-10

2019-08-13

2019-05-29, §§ 82-83, 85-87, 89, 95-99

2019-05-29,§§ 80-81, 84, 88, 90-94 

2019-04-30

2019-04-02

2019-03-05

2019-03-05_reservation till beslut

2019-02-05

2019-01-15

2018-11-28

2018-11-06

2018-10-09

2018-09-11

2018-08-14

2018-05-30

2018-05-02

2018-04-03

2018-03-06

2018-02-06

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Under 2019 sammanträder kultur- och fritidsnämnden på torsdagar klockan 18 (om inget annat anges) följande datum: 5 februari (tisdag), 7 mars, 11 april, 28 maj (tisdag), 19 september, 17 oktober, 14 november och 5 december.

Senaste kallelse

2019-12-05

Protokoll

2019-10-17

2019-09-19

2019-05-28

2019-04-11

2019-03-07

2019-02-05

2018-12-06

2018-11-15

2018-10-18

2018-09-20

2018-05-31

2018-03-08

2018-02-08

Social- och arbetsnämnden (SAN)

Under 2019 sammanträder social- och arbetsnämnden nämnden på tisdagar klockan 18 (om inget annat anges) följande datum: 8 januari*, 4 februari (måndag), 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 20 augusti (inställt), 17 september, 15 oktober klockan 14, 5 november och 9 december (måndag).

* Nämnden i januari kan komma att börja ett tidigare klockslag. Exakt när meddelas i kallelsen.

Senaste kallelse

2019-12-09

Protokoll

2019-11-05

2019-10-15

2019-09-17

2019-06-11

2019-05-14

2019-04-16

2019-03-12

2019-02-04

2019-01-08

2018-12-11

2018-11-14

2018-10-16

2018-09-18

2018-08-21

2018-06-05

2018-05-08

2018-04-10

2018-03-14

2018-02-05

Utbildningsnämnden

Under 2019 sammanträder utbildningsnämnden på onsdagar klockan 18 (om inget annat anges) följande datum: 16 januari, 6 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 13 juni (torsdag), 21 augusti, 18 september, 16 oktober och 4 december.

Senaste kallelse

2019-12-04

Protokoll

2019-10-16

2019-09-18

2019-08-21

2019-06-13

2019-05-21 - extra sammanträde

2019-05-15

2019-05-21 - extra sammanträde, § 56

2019-04-10

2019-03-13

2019-02-06

2019-01-16

2018-12-05

2018-10-24

2018-09-19

2018-08-22

2018-06-13

2018-05-16

2018-04-18

2018-03-14

2018-02-07

Valnämnden

Valnämnden håller sitt första sammanträde för 2019 torsdag den 10 januari klockan 16. På det sammanträdet beslutas om övriga mötestider för året.   

Senaste kallelse

2019-05-29

Protokoll

2019-04-24

2019-03-27

2019-02-20

2018-08-15 (Med information om bland annat datum för preliminär rösträkning)

2018-04-25

2018-02-07

2017-10-24

2017-02-28

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Under 2019 sammanträder vård- och omsorgsnämnden på onsdagar klockan 18 (om inget annat anges) på följande datum: 16 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 13 juni (torsdag), 11 september, 9 oktober, 13 november och 4 december.

Senaste kallelse

2019-12-04

Protokoll

2019-11-13

2019-10-09

2019-10-09, § 103

2019-09-11

2019-06-13

2019-05-08

2019-04-10

2019-03-06

2019-02-06

2019-01-16

2018-12-05

2018-11-14

2018-10-10, § 88-102

2018-10-10, § 103

2018-09-12

2018-06-13

2018-05-08

2018-04-11

2018-03-07

2018-02-07, §§1 samt 4–16

2018-02-07, §§2–3

Överförmyndare

Kallelser och protokoll

De fyra kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille har en gemensam organisation för överförmyndarfrågor och även en gemensam nämnd. Överförmyndare i samverkan och dess nämnd finns i Mölndal och på Mölndals kommuns webbplats kan du läsa kallelser till och protokoll från nämndens sammanträden.