Kommunfullmäktige och nämnderna för protokoll vid sina sammanträden. Här kan läsa innevarande års protokoll.

Offentliga och inte offentliga möten

Kommunfullmäktiges möten är offentliga. Du är välkommen att följa sammanträdena från åskådarplats i fullmäktigesalen, via webb-tv eller via direktsändning i Partille närradio på 88 Mhz. 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden är inte offentliga men du kan via denna sida ta del av kallelser till sammanträdena. 

Protokoll som inte är offentliga

Protokoll från social- och arbetsnämndens vårdutskott kan du inte läsa här eftersom dessa till stora delar innehåller sekretessbelagda uppgifter om enskilda personer. Om du vill ha ut avpersonifierade protokoll, där man tagit bort alla sekretessbelagda uppgifter, kan du kontakta Partille kundcenter så hjälper de dig.

Hitta politiker

Om du vill veta vilka politiker som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan du söka i vårt register över förtroendevalda.

Kontakta kundcenter om du vill läsa äldre protokoll

På den här sidan publicerar vi protokoll från innevarande år. Du är välkommen att kontakta Partille kundcenter för hjälp med att ta del av äldre protokoll från kommunfullmäktige och kommunens nämnder. 

Kommunfullmäktige (KF)

Fullmäktige sammanträder, om inget annat anges i tillkännagivandet, klockan 18.30 på tisdagar i Partille kommunhus sessionssal. 

Sammanträdesdatum 2020

5 februari (onsdag) 
3 mars (tisdag) 
31 mars (tisdag)
5 maj (tisdag) 
2 juni (tisdag klockan 16:00)
1 september (tisdag) 
29 september (tisdag)
20 oktober (tisdag)
17 november (tisdag)
15 december (tisdag)

Senaste tillkännagivandet (inklusive handlingar)

2020-02-05

Protokoll

2019-12-10

2019-11-19

2019-10-22

2019-10-01

2019-09-03

2019-06-12

2019-06-05 (extra sammanträde)

2019-05-20 (beslut om extra sammanträde 5 juni 2019)

2019-05-09 (beslut avseende inställt sammanträde 21 maj 2019)

2019-04-23

2019-03-26

2019-02-26

2019-01-30

Webbsändningar

2019-12-10

2019-11-19

2019-10-22

2019-10-01

2019-09-03

2019-06-12

2019-06-05

2019-04-23

2019-03-26

2019-02-26

2019-01-30

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Under 2020 sammanträder bygg- och miljönämnden på måndagar klockan 16, om inget annat anges, följande datum: 27 januari, 24 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 16 december (onsdag klockan 15).

Senaste kallelsen

2020-01-27

Protokoll

2019-12-18

2019-11-25

2019-10-28

2019-09-23

2019-08-26, §§ 54-59

2019-08-26, § 53

2019-06-17

2019-05-27

2019-04-29

2019-03-25

2019-02-25

2019-01-28, §§ 2-11

2019-01-28, §1

Kommunstyrelsen

Under 2020 sammanträder kommunstyrelsen på tisdagar klockan 14, om inget annat anges, följande datum: 21 januari, 18 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 18 augusti, 8 september, 6 oktober, (heldag), 4 november (onsdag) och 24 november.

Senaste kallelse

2020-01-21

Protokoll

2020-01-21

2019-11-26

2019-11-06

2019-10-02

2019-09-10

2019-08-13

2019-05-29, §§ 82-83, 85-87, 89, 95-99

2019-05-29,§§ 80-81, 84, 88, 90-94 

2019-04-30

2019-04-02

2019-03-05

2019-03-05_reservation till beslut

2019-02-05

2019-01-15

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Under 2020 sammanträder kultur- och fritidsnämnden på torsdagar klockan 18, om inget annat anges, följande datum: 6 februari, 5 mars, 16 april, 4 juni, 17 september, 15 oktober, 12 november och 3 december.

Senaste kallelse

2019-12-05

Protokoll

2019-12-05

2019-10-17

2019-09-19

2019-05-28

2019-04-11

2019-03-07

2019-02-05

Social- och arbetsnämnden (SAN)

Under 2020 sammanträder social- och arbetsnämnden på tisdagar klockan 18, om inget annat anges, följande datum: 4 februari, 17 mars, 15 april (onsdag), 13 maj (onsdag), 16 juni, 15 september, 13 oktober, 3 november och 8 december.

Nämnden har inget sammanträde i januari och augusti.

Senaste kallelse

2020-02-04

Protokoll

2019-12-09

2019-11-05

2019-10-15

2019-09-17

2019-06-11

2019-05-14

2019-04-16

2019-03-12

2019-02-04

2019-01-08

Utbildningsnämnden

Under 2020 sammanträder utbildningsnämnden på onsdagar klockan 18, om inget annat anges, följande datum: 6 februari (torsdag), 11 mars, 22 april, 13 maj, 11 juni (torsdag), 26 augusti, 16 september, 14 oktober och 9 december. 

Senaste kallelse

2019-12-04

Protokoll

2019-12-04

2019-10-16

2019-09-18

2019-08-21

2019-06-13

2019-05-21 - extra sammanträde

2019-05-15

2019-05-21 - extra sammanträde, § 56

2019-04-10

2019-03-13

2019-02-06

2019-01-16

Valnämnden

Då nästa planerade val i Sverige hålls hösten 2022, har valnämnden inga planerade sammanträden under år 2020.  

Senaste kallelse

2019-05-29

Protokoll

2019-04-24

2019-03-27

2019-02-20

2018-08-15 (Med information om bland annat datum för preliminär rösträkning)

2018-04-25

2018-02-07

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Under 2020 sammanträder vård- och omsorgsnämnden på onsdagar klockan 18, om inget annat anges, följande datum: 4 februari (tisdag), 5 mars (torsdag), 15 april, 13 maj (gemensam punkt med utbildningsnämnden), 10 juni, 16 september (nämndsdag), 14 oktober, 11 november och 2 december.

Senaste kallelse

2020-02-05

Protokoll

2019-12-04

2019-11-13

2019-10-09

2019-10-09, § 103

2019-09-11

2019-06-13

2019-05-08

2019-04-10

2019-03-06

2019-02-06

2019-01-16

Överförmyndare

Kallelser och protokoll

De fyra kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille har en gemensam organisation för överförmyndarfrågor och även en gemensam nämnd. Överförmyndare i samverkan och dess nämnd finns i Mölndal och på Mölndals kommuns webbplats kan du läsa kallelser till och protokoll från nämndens sammanträden.