Barn, unga och vissa andra grupper inom kommunens verksamhetsområden är försäkrade hos Protector Försäkring. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Vilka som omfattas av försäkringen och information om försäkringens omfattning hittar du i försäkringsbeskedet från Protector Försäkring.

Skadeanmälan

För att den skadedrabbade ska ha rätt till ersättning måste hen ha sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål samt anmält skadan till kommunens försäkringsbolag, Protector Försäkring. Skadeanmälan sker via Protector Försäkrings webbplats.

Tänk på att inte slänga skadade kläder eller andra föremål t.ex. glasögon innan försäkringsbolaget medgivit detta. 

Taxiresor och ersättningar

Om eleven behöver taxi till och från skolan med anledning av olycksfallet ska den behandlande läkaren utfärda ett intyg om detta. Av intyget ska framgå under vilken period eleven behöver transport. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors webbplats. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Har du frågor?

Om du har frågor om kommunens försäkringar kontakta kommunjuristen som du når via Partille kundcenter.