Namnet Partille påträffas för första gången under 1300-talet. Det skrevs då Partaella eller Partila, men har sedan haft växlande form och stavning. Omkring 1920 fastställde svenske kungen namnformen Partille.

När det gäller namnet Partille är det svårt att säga exakt vad namnet betyder. En teori är att namnet kommer från det medeltida ordet parthaella som betyder "den kluvna hällen" eller "Passet mellan bergen". Man syftade då på passet mellan bergen på båda sidor av Säveåns dalgång.

En annan teori är att namnet betyder "Porten mellan hällarna". Benämningen syftar då på det smala bergspass som finns vid västra spetsen av sjön Aspen. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Göteborg säger att sista delen av namnet kommer från ”hälla” med betydelsen stenhäll, men att den första delen av ordet är mer osäker. Det kan vara ordet part, som betyder del, och i så fall kan det syfta på att bergen sydost om Kyrkåsen är delade i avsatser.

Sävedals härad, Säveån och Säva os

Under medeltiden ingick Partille som socken i Sävedals härad. Från 1400-talet vet vi att häradet bestod av fyra socknar; Örgryte i väster, Partille längs Säveån samt de mer perifera socknarna Härryda och Landvetter. Mot slutet av 1400-talet var även Härlanda och Utby socknar i Sävedals härad, men dessa lades under Nya Lödöse år 1528. Namnet Sävedal kommer från Säveån som rinner genom Partille.

"Säve" är ett gammalt svenskt ord för lugn eller snarast trög. Namnet betyder den lugna, trögflytande eller sävliga ån. Säveån mynnar ut i Göta älv vid en plats som under medeltiden kallades för Säva os. Os betydde utmynning eller utlopp. Här grundades staden Nya Lödöse omkring 1473. 

Pantsattes till Danmark

Mellan 1613 och 1619 var Partille danskt. Sävedals härad, där Partille ingick, pantsattes då tillsammans med två grannhärader till Danmark medan Sverige samlade ihop en miljon silverdaler till Älvsborgs andra lösen, den summa som skulle köpa fri Älvsborgs fästning för andra gången från danskarna.

Industrialiseringen fick Partille att växa

På 1830-talet industrialiserades Partille i och med att fabriken kom till Jonsered. Fabrikerna grundades av familjen Gibson, som hade det i sin ägo till 1927. Jonsered växte med fabriken. Man byggde hus, skolor och en kyrka åt arbetarna. Från början fanns där segelduksfabrik, spinneri, mekanisk verkstad och gjuteri, men genom åren har Jonsereds fabriker också tillverkat bland annat motorsågar, brandslangar, jutesäckar, gasverksanläggningar, strykjärn och kaffekvarnar. Verksamheten flyttade från Jonsered i slutet på 1970-talet.

En genomfartsbygd då och nu

Partille är en genomfartsbygd och har alltid varit en viktig förbindelselänk mellan kust och inland i Västsverige. Genom Partille gick en av landets viktigaste vägar - vägen mellan västra kilen ut mot havet och inlandet, Östersjön och Mälardalen. Den finns i dag kvar under namnet Gamla Kronvägen. Idag passerar en annan viktig väg, E20, genom Partille kommun.