Befolkningsprognosen fram till år 2028 visar på en befolkningsökning i alla åldersgrupper. Bostadsbyggandet fortsätter att öka och även fortsättningsvis kommer det att vara ett positivt flyttningsnetto.

Omflyttningarna inom kommunen förväntas också ligga på en hög nivå. Befolkningen i Partille kommun förväntas att öka med 5137 invånare under perioden 2018–2028, det vill säga en ökning med 13,4 procent.

Hela befolkningsprognosen finns i pdf-fil i menyn till höger.

Prognostiserade förändringar i olika åldersgrupper 2018 - 2028

Ålder

Faktiskt antal 2018

Prognostiserat antal 2028 Förändring %
  0-5   2 950   3 415 15,8%
  6-15   5 400   6 010 11,3%
16-19   1 859   2 370 27,5%
20-64 21 723 24 220 11,5%
65-79   4 684   5 190 10,8%
80-w   1 827   2 370 29,7%

Totalt

38 443

43 580

13,4%

 

Prognostierade förändringar i olika kommundelar 2018 - 2023

Område Faktiskt antal 2018 Prognostiserad antal 2023 Förändring %
Sävedalen  12 985 13 205   1,7%

Norra och Centrala Partille 

Södra Partille 

  8 619 

  9 152 

  9 775

  9 275

13,4% 

 1,3%

Jonsered/Kåhög/Uddared/Stärtered 

  2 629

  2 695

  2,5%

Öjersjö  

Utanför tätort

  4 811

     247

  5 755

     245

19,6%

 -0,8%

Totalt 

38 443

40 955

 6,5%

Varför används prognoser och hur ska de användas?

Befolkningsprognosen är ett underlag för fördelning av kommunens resurser och syftar till att underlätta planeringen av våra verksamheter. Den framtida befolkningens storlek och sammansättning påverkar kommande behov från våra medborgare gällande kommunala verksamheter som förskola, skola och äldreomsorg.

Alternativet till att använda sig av prognoser är helt enkelt att gissa eller att använda sig av föregående års uppgifter. Fördelen med prognoser är att man kan ta hänsyn till observerade trender och även områdesspecifika förutsättningar, till exempel ökad fruktsamhet det vill säga barnafödandet.

Inget facit

Detta medför att man i de allra flesta fall hamnar närmare sanningen än när man endast tar hänsyn till föregående års uppgifter. Detta innebär dock inte att prognoserna är något facit för hur befolkningen exakt kommer att utveckla sig. Siffrorna i prognosen är endast  ett resultat av antaganden som är baserade på tidigare års trender om t ex fruktsamhet och dödlighet samt planer för framtiden som när det gäller nybyggnationen.

Prognosers säkerhet minskar när man bryta ner dom på lägre geografisk nivå och enskilda åldrar. Detta beror på en naturlig variation, det vill säga även om förutsättningarna är de samma så kommer antalet att variera från år till år och en prognos beskriver utvecklingen i genomsnitt.

Prognoserna är säkrare för det första året än de kommande åren. Orsaken är att det kan tillkomma fler faktorer som inte var kända när man gjorde prognosen och som ger utfall på längre sikt. Denna osäkert på längre sikt gäller alla åldrar utom 0-åringar som är svåra att göra prognoser även för första året.