Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan jämföras med riksdagen på det nationella planet. Ledamöter och ersättare i fullmäktige utses i allmänna val. I Partille har fullmäktige 51 ledamöter och 29 ersättare.

Inger René (M) är kommunfullmäktiges ordförande och Märta Johansson (S) dess vice ordförande. Ledamotsposterna i Partille kommunfullmäktige fördelar sig politiskt enligt följande:

 • Moderaterna 13 ledamöter
 • Centerpartiet 5 ledamöter
 • Liberalerna 3 ledamöter
 • Kristdemokraterna 3 ledamöter
 • Socialdemokraterna 11 ledamöter
 • Miljöpartiet 4 ledamöter
 • Vänsterpartiet 5 ledamöter
 • Sverigedemokraterna 7 ledamöter

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till politiker i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Fullmäktige beslutar i stora och principiellt viktiga ärenden såsom exempelvis:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Budget och skatt och viktiga ekonomiska frågor
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • Val av revisorer
 • Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Folkomröstning

Sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du är välkommen att följa sammanträdena från åskådarplats i fullmäktigesalen, via webb-tv eller direktsändning i Partille närradio på 88 Mhz.

Sammanträdestider, webbsändningar och protokoll från sammanträdena hittar du på den här sidan.