I Partille parkerar parkerar du gratis på de flesta allmänna platser, men undantag finns så håll koll på vägskyltarna vad som gäller där du är.

Parkering i Partille

Grundregeln vid parkering är att titta på vägskyltarna för att se vilka regler som gäller. Men i de flesta fall är det gratis att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats i Partille kommun. Däremot kan andra parkeringsregler gälla på mark som till exempel ägs av bostadsföretag. 

Var får jag parkera?

Du får parkera enligt allmänna regler i trafikförordningen och enligt vägmärkena.

  • Inom område som omfattas av detaljplan, får du parkera och stanna på gator och allmänna parkeringsplatser, förutsatt att det inte finns vägmärken som visar något annat.
  • Utanför område som omfattas av detaljplan och där marken ägs av det allmänna, får du bara parkera i anslutning till en väg och längsta parkeringstid är 24 timmar. 

Hur länge får jag parkera?

På vardagar får du stå kvar i högst 24 timmar inom ett område som omfattas av detaljplan. Tidsbegränsningen gäller inte på söndagar och helgdagar eller dag före söndag och helgdag.

Parkering för tunga fordon

Mellan klockan 19 på kvällen och 7 på morgonen är det förbjudet att parkera lastbilar och bussar med vikt över 3,5 ton samt traktorer, motorredskap och släpfordon på gator som är allmän platsmark. Undantagna är parkeringsplatser i omedelbar närhet av område där fordonet används för arbete, inom industriområde eller för husvagn kopplad till personbil.

Parkerar miljöbilar gratis i Partille?

Partille kommun tar inte ut parkeringsavgift på gator, vägar eller parkeringar på allmän plats. Det innebär att alla bilar, inklusive miljöbilar, parkerar gratis.
Däremot får miljöbilar inte parkera längre tid än angivet på korttidsparkeringar. Korttidsregleringarna är beslutade med syftet att uppnå rotation på dessa platser.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du stå på parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har en skylt med handikappsymbol. De kommunala handikapparkeringarna finns utmärkta på denna karta. Parkeringsplatser för rörelsehindrade på privat mark, till exempel vid affärer. Läs mer om reglerna för att parkera med parkeringstillstånd för rörelsehindrade här.

Ansöka om parkeringstillstånd

En person med utpräglade rörelsesvårigheter som har svårt att förflytta sig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd. Läs mer om vad som krävs för att få parkeringstillstånd här. Länkar till blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad och till blankett för läkarintyg kopplad till ansökan.

Fordonsflytt

Kommunen kan flytta fordon som står trafikfarligt, hindrar övrig trafik eller bedöms som fordonsvrak. Om du ser ett fordon som stått parkerat en längre tid, kan du anmäla det via vår e-tjänst Begäran om flyttning av fordon på tomtmark.

Flytten görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198).