Samarbetssamtal är en serie samtal där båda föräldrarna under sakkunnig ledning försöker uppnå lösningar i samförstånd när det gäller frågor kring vårdnad, boende och/eller umgänge.

En förutsättning är att båda föräldrarna ansöker om samtalen. Samtalen inleds med att en familjerättssekreterare träffar er var för sig.