När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Den som är kontrollansvarig ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att gällande bestämmelser och villkor följs.

Den som är kontrollansvarig ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Byggherren anmäler kontrollansvarig

Det är du som är byggherre som anmäler en kontrollansvarig. Kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller. 

Behövs kontrollansvarig?

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig får du gärna ta kontakt med oss via Partille kundcenter så hjälper vi dig.