Utbildningsförvaltningen i Partille kommun använder Skola24 som system för närvaro-och frånvarohantering samt för schemaläggning i förskola och fritidshem. I Skola24 görs även ledighetsansökan för elever i skolan. Friskolor i Partille omfattas dock inte av Skola24, utan har egna system.

De verksamheter som använder Skola24 i Partille kommun är förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. 

Så småningom kommer även grund- och gymnasiesärskola kunna använda Skola24.

Hur loggar jag in i Skola24?

Du loggar in i Skola24 med ditt BankID.

Var loggar jag in i Skola24?

Du loggar in i Skola24 via denna sida.

Mer information om Skola24

På den här sidan hittar du mer information om Skola24 och hur du använder det som vårdnadshavare beroende på om ditt barn går i förskola, skola, gymnaiseskola och har fritidshem. På sidan finns också manualer för hur du använder Skola24 och information om hur du frånvaroanmäler i fritidshem, grundskola och gymnasieskolaom du inte har ett BankID.