Ansökan om ersättningsplats dagar då förskolor och fritidshem har begränsat öppethållande

Kommunen måste samordna behovet av omsorg vid exempelvis internutbildning eller annan kompetensutveckling. Det innebär att ersättningsplatsen kan vara på annan plats än barnets vanliga förskola/skola och att den kommer bemannas med annan personal än den ordinarie.
 
Det är viktigt att du anger datum och klockslag för omsorgsbehov samt om ditt barn har allergier eller är i behov av specialkost. Ansökan ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast en månad före önskat omsorgsbehov. Besked om plats meddelas cirka 3 veckor innan stängningsdag.

Ansökan finns även som pdf.