Marknadsför ditt företag genom att registrera din verksamhet i Partille kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen.

När kommunens verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genomför vi upphandlingar eller inköp. Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler för hur upphandlingen ska genomföras. Läs mer på sidan Upphandling och inköp på kommunens webbplats.

  • När du anmäler ditt företag till vårt företagsregister ställer du dig till Partille kommuns förfogande i samband med direktupphandlingar.
  • Observera att kommunen använder företagsregistret upplysningsvis. Ditt företag tilldelas inte per automatik kontrakt.