Detaljplan för Vallhamra Idrottsplats, Ugglum 14:171.