Utbyggnad av vårdcentral i Furulund, Skulltorp 1:884 m fl