Detaljplan för Soldattorp vid Soldatängen (del av Ugglum 4:8).