Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser inom del av detaljplan för kvarteret Violen, Sävedalen.