Detaljplan för Kesebacksstugan i Jonsered, (del av Manered 4:1).