Detaljplan för bostäder och handel vid Vallhamratorg, UGGLUM 1:131 m fl.