Detaljplan för Bostäder i isfabriksområdet, Hultet 1:3, 1:11 m fl, Öjersjö.