Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21).