Sök vårt miljöstipendium på 10 000 kronor. Både privatpersoner och verksamheter kan komma i fråga. Nomineringar ska vara inskickade senast den 1 oktober.

Villkor för ansökan

Så väl privatpersoner som föreningar och verksamheter kan komma ifråga som stipendiater. Det aktuella miljöarbetet ska vara av allmänt intresse och till nytta för fler än den egna intressegruppen. Till exempel kan det ha inneburit förbättringar av inne- eller utemiljön eller ha utförts inom luft- eller vattenvård. Det kan även handla om opinionsarbete för bättre miljö i Partille.

Nominera senast 1 oktober!

Det går att nominera kandidater till Partille kommuns miljöstipendium fram till och med den 1 oktober 2019. Gör det direkt via webbformuläret nedan. Eller genom att posta ditt förslag till "Miljöstipendium", Partille Kommun, Bygg- och miljönämnden, 433 82 Partille.