Nyårsafton och särskilda bemärkelsedagar brukar många fira med fyrverkerier. Med rätt hantering kan fyrverkerierna bli en vacker och stämningsfull upplevelse. Fel utfört kan det istället bli en skrämmande och farlig händelse.

Om du tänker fira med fyrverkeri är det viktigt att du visar hänsyn till andra och följer de säkerhetsregler som finns för fyrverkerier.

Du har ansvar för att varken människor, byggnader eller annan egendom skadas av dina fyrverkerier. Tyvärr skadas ändå många personer i Sverige av fyrverkeripjäser varje år. Flera av dem är barn och unga.

Enligt ordningslagen har du en skyldighet att se till att ditt användande av fyrverkerier inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. Lagen om brandfarliga och explosiva varor säger också att du ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram särskilda föreskrifter för hantering av explosiva varor – vilket omfattar fyrverkerier.

Ta hänsyn och var försiktig

Om du är oaktsam genom att vara onykter, inte har kännedom om anvisningarna för fyrverkeripjäserna eller omgivningarna där de ska skjutas upp så utför du en olaglig handling enligt de lagar som reglerar hantering av fyrverkerier och brandfarliga och explosiva varor.

Var nykter och följ anvisningarna för fyrverkeripjäserna. Håll alltid angivet säkerhetsavstånd till folk och byggnader och låt ingen person under 18 år hantera fyrverkerier.

Det är förbjudet att både köpa och använda fyrverkerier för personer under 18 år. Att bryta åldersgränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga anses lika allvarligt som att köpa ut alkohol till minderåriga och kan ge böter eller fängelse.

Se efter barn och husdjur

Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke både om personer och om djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som störande och skrämmande.

Begränsa om möjligt fyrverkerierna till tolvslaget och genomför fyrverkerierna på avstånd från bostadshus och miljöer där djur vistas. Se till att det alltid finns en vuxen person inomhus med uppsikt över barn och husdjur under tiden som fyrverkerierna pågår.

Ha koll på väder och vind

För att minimera skaderisken för dig och din omgivning så gäller det även att du har en stabil avfyrningsplattform och tar hänsyn till väder- och vindförhållanden. Fler tips för ett säkrare fyrverkeri hittar du på Din säkerhets webbplats.

Tillstånd kan behövas

Det kan krävas tillstånd från Polisen om fyrverkerier ska avfyras i tät bebyggelse och där större folkmassor befinner sig. Läs mer om när tillstånd behövs och ansök på Polisens webbplats.

Inte fungerande fyrverkerier

Explosiva varor måste hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att förhindra skada. Inte fungerande och överblivna fyrverkerier kan lämnas till polisen eller till återförsäljaren där du köpt pjäserna.

Svävande ljuslyktor

För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Du hittar information om vad som gäller på Transportstyrelsens webbplats.

Varför inför inte Partille kommun restriktioner mot fyrverkerier?

Partille kommun tillåter fyrverkerier, men uppmanar allmänheten att ta hänsyn och att vara försiktiga genom att följa ordningslagen och de säkerhetsregler som finns för fyrverkerier. Läs mer på sidan ovan.

 

Frågan om att begränsa användandet av fyrverkerier genom föreskrifter i kommunens lokala ordningsstadga har tagits upp av Partille kommunfullmäktige. Men då kommunen inte kan övervaka att föreskrifterna efterlevs och inte heller får lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, beslöt fullmäktige att inte komplettera kommunens ordningsstadga med begränsande föreskrifter för fyrverkeri.

 

Om produkter, så som fyrverkerier, ska förbjudas på den svenska marknaden, är ett politisk beslut som fattas av riksdagen.

Ändrade regler för användning av fyrverkerier från 1 juni 2019

Från och med den 1 juni 2019 kommer det att krävas tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Övriga typer av fyrverkerier berörs inte.

Ska förebygga olyckor

Anledningen till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat införa bestämmelsen är att raketer med styrpinne varit överrepresenterade i olycksstatistiken de senaste åren. Syftet med förändringen är att förebygga olyckor. Läs mer på myndighetens webbplats.