Använd denna checklista när du vill ansöka om att sätta upp skylt eller ljusanordning. Checklistan hjälper dig att göra en komplett ansökan med alla nödvändiga handlingar. Tänk på att du måste ha fått ett skriftligt bygglov och startbesked från kommunen innan du får påbörja arbetet.

Nödvändiga handlingar

När du vill söka lov att sätta upp skylt eller ljusanordning behöver du skicka in följande handlingar:

Ansökan om bygglov för skylt- eller ljusanordning

 
  

Skriva ut checklistan

Längst ner på sidan finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut checklistan.

Ansökan om bygglov

Använd kommunens e-tjänst för ansökan om bygglov för skylt- eller ljusanordning. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida. Obs! Det är viktigt att du beskriver skyltens eller ljusanordningens utformning och eventuell belysning på blanketten.

Situationsplan i skala 1:400

Markera på en tomtkarta var på tomten eller var på en byggnad som skylten eller ljusanordningen ska placeras. Om det är en fristående skylt ska avstånd till tomtgräns anges. Tomtkarta kan beställas genom Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se. Ange fastighetsbeteckning.

Skalenlig fasadritning eller elevationsritning

Ange var på fasaden skylten eller ljusanordningen ska placeras. Måttsätt skylten och ange avståndet från mark och hushörn. Vid en fristående skylt eller ljusanordning redovisas skyltens mått samt höjd över marken. Alternativt kan du lämna in ett fotomontage med skyltens storlek och placering angivet med mått.

Måttsatt detaljritning

Vid montering av större skyltanordningar behöver du redovisa skyltens montering på befintlig husfasad eller den fristående skyltanordningens konstruktion. Detaljritningen ska vara måttsatt.

Anmälan om kontrollansvarig & kontrollplan

Vid montering av större skyltanordningar kan du behöva anmäla en kontrollansvarig. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Anmälan av kontrollansvarig gör du enklast via kommunens e-tjänst. Det går även att göra anmälan via blankett. Den finns på e-tjänstens sida. Vid montering av större skyltanordningar behöver du även lämna in en kontrollplan. Den ska tas fram av anmäld kontrollansvarig.

Fler handlingar kan behövas

Ibland kan fler handlingar behövas för att vi ska kunna ta ett beslut i ärendet. Om vi behöver fler handlingar så kontaktar vi dig efter att du lämnat in din ansökan.