I samband med julveckan och nyårsveckan 2019/2020 ändras hämtningsdagarna för ditt matavfall och restavfall. Du hittar de ändrade dagarna här. Trettondagsveckan hämtas ditt avfall på ordinarie dag.

Så ändras hämtningen

I den vänstra kolumnen visas ordinarie hämtningsdagar. I den högra kolumnen visas vilken dag ditt avfall hämtas istället i vecka 52 2019 och i vecka 1 2020. från vecka 2 hämtas ditt avfall på ordinarie dag.

Ordinarie dag

Vecka 52 2019

Måndag Söndag 22/12
Tisdag Måndag 23/12
Onsdag Torsdag 26/4
Torsdag Fredag 27/12
Fredag Lördag 28/12

Ordinarie dag

Vecka 1 2020

Måndag Söndag 29/12
Tisdag Måndag 30/12
Onsdag Torsdag 2/1
Torsdag Fredag 3/1
Fredag Lördag 4/1

Placera sopkärlet rätt

Sopkärlet ska vara placerat med hämtningshandtaget och hjulen vända utåt mot vägen. Det underlättar arbetet för renhållningsarbetarna som inte behöver vrida och vända kärlet när de hämtar soporna.

Vintertid är du även ansvarig att skotta och halkbekämpa chaufförernas dragväg fram till kärlen, så att kärlen kan dras till och från sopbilen utan hinder i form snö eller snövallar.

Om du inte skottat och halkbekämpat dragvägen, registreras det som en avvikelse och din hämtning uteblir. Du har dock möjlighet att beställa en extra tömning som faktureras enligt kommunens avfallstaxa.

Beställning av matavfallspåsar

Du som har ett abonnemang med utsortering av matavfall, kan beställ nya papperspåsar genom att klämma fast en oanvänd papperspåse under locket på ditt sopkärl eller knyta fast en vanlig påse på handtaget. Då levererar Renova en ny bunt påsar vid nästa tömning. Papperspåsar för matavfall finns även att hämta i kundcenter i Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34 eller på Öjersjö återvinningscentral, Landvettervägen 90.

Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill ha matavfallspåsar beställer det kostnadsfritt via Partille kundcenter.

Anmäl utebliven hämtning

Om ditt kärl inte har blivit tömt på anvisad tid går det att använda vår e-tjänst Anmälan av utebliven tömning av avfallskärl. Men avvakta med din anmälan minst ett dygn efter att ordinarie tömning skulle ha utförts.

När din anmälan hanteras görs en bedömning om tömning ska ske utan extra kostnad, eller om det finns avvikelser som innebär att du som kund behöver betala för att en extra tömning blir utförd. Till exempel felaktig placering av avfallskärl.

Frågor om din avfallshämtning

Kontakta Partille kundcenter med dina frågor. E-post: kundcenter@partille.se Telefonnummer: 031-792 10 00.