Välkommen till vuxenutbildningens lärcentrum! Här kan du som vuxenstuderande få tillgång till arbetsplatser med IT-utrustning och kompensatoriska hjälpmedel i en bemannad studiehall.

Lärcentrumet ligger vid vuxtorget i Partille Kulturum alldeles i anslutning till där vuxenutbildningens klassrum, studie- och yrkesvägledare samt studiecoacher finns.

Pedagoger bemannar lärcentrumet för att ge stöd åt elever inom vuxenutbildningens verksamhet. På sikt kommer även de invånare i Partille kommun som studerar på distans och exempelvis behöver göra tentamensskrivningar kunna utnyttja lärcentrumet.

Klara dina studier

Syftet med lärcentrumet är dels att korta lärsträckan för vuxenutbildningens elever och dels att fler ska klara sina studier. Förhoppningen är även att:

  • Öka den digitala kompetensen
  • Ge större möjlighet att studera flexibelt och på olika nivåer hos olika utbildningsanordnare
  • Öka måluppfyllelsen inom distansutbildning
  • Erbjuda service inom tentamensskrivning
  • Utveckla den språkliga kompetensen