Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår som en viktig del i samtliga lärarutbildningar. I den verksamhetsförlagda utbildningen får lärarstudenten följa den pedagogiska verksamheten ute på enheterna. VFU ger studenten möjlighet att koppla teoretisk kunskap till praktisk verksamhet.

Verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildning

Partille kommun tar emot lärarstudenter från lärarprogram med inriktning mot förskolan, fritidshemmet, förskoleklass-årskurs 3, årskurs 4-6 eller ämneslärare, huvudsakligen från Göteborgs universitet och högskolan i Borås.

Utbildningarna bildar en integrerad helhet

Den högskoleförlagda utbildningen, som sker på universitetet eller högskolan, och den verksamhetsförlagda utbildningen ute på förskolor och skolor skall komplettera varandra och bilda en innehållsmässigt integrerad helhet. VFU ska ge tillfälle att utveckla handlingskompetens och förmågan att reflektera över gjorda handlingar och erfarenheter, med målet att utveckla framgångsrika förhållningssätt. Verksamma pedagoger ute på enheterna fungerar som lokala lärarutbildare, LLU/ VFU-handledare.

Placering av studenter för VFU sker enligt avtal

Universitet och högskola placerar studenter i Partille kommun, enligt avtal. De studenter som kommer till Partille kommun placeras i våra olika verksamheter av kommunens VFU-koordinatorer, utifrån studenternas inriktning på utbildning.

Övningsförskolor

Partille kommun är en del av försöksverksamhet med övningsförskolor vid Göteborgs universitet. Projektet inleddes i och med höstterminens start 2014 och kommer att pågå under fem år. Det innebär att vi i kommunen har ett 20-tal lokala lärarutbildare i förskolan som alla är högskoleutbildade handledare. Studenten har så långt det är möjligt samma LLU under alla sina fyra VFU-perioder.