Partille Stories hade 2013 deckare som temat. Här kan du hämta inspiration, tips och underlag om du vill upprepa uppdraget med dina elever. Du kan också hitta alla vinnarna och ett par andra riktigt bra bidrag som du kan ha nytta av i din undervisning.

Eleverna fick i uppdrag att skriva ett påhittat deckarmysterium med två begränsningar: Det måste ha någon typ av koppling till Partille och texten får vara maximalt tre sidor långt.

Om du väljer att arbeta med Partille stories tema deckare så vill vi gärna se resultatet. Dela gärna! Vi kan hjälpa till att utveckla och sprida ert arbete.

Förslag på anpassningar av uppdraget
Eleverna fick alltså i uppdrag att skriva en deckare. Vi valde att ge eleverna ganska fria tyglar utifrån den inramningen eftersom många av dem läser eller har läst deckarböcker för barn och unga. Så klart finns det de som behöver mer vägledning. Några lärare som arbetade med de yngre eleverna valde att skriva en gemensam start antingen i form av att göra en rik tankekarta med gemensamma förslag eller genom att skriva första kapitlet tillsammans. Det är upp till dig om du vill göra likadant. Det hade varit intressant att tillsammans med eleverna processa fram en gemensam händelse och sedan låta eleverna gå vidare och skriva olika berättelser utifrån en gemensam grund. Det är helt öppet för dig att anpassa skrivuppdraget utifrån dina elever och er verksamhet!

Filmatiseringar av bidragen
2013 var första priset för flera kategorier att få filmatisera sina vinnarbidrag genom ett samarbete vi hade med Filmkollo i Trollhättan. Att få låta en skriven berättelse komma till liv på det sättet kan säkert vara fördelaktigt.  Det ger en möjlighet att undervisa om multimodala texter och samtidigt blir det aktuellt att introducera dina elever för upphovsrätt och Creative Commons. Läs mer om det nedan. 

Använd tidigare bidrag som goda exempel
Till Partille Stories 2013 lämnades ungefär 50 finalister in. Några av dem är riktigt goda exempel som du med fördel kan använda i din undervisning. För en del av en formativ undervisning handlar ju om att ge elever goda exempel som ni tillsammans kan analysera. Det handlar, som professor Dylan William beskriver som "näsa för kvalitet".

Alla bidragen har vunnit sina klassomröstningar. Några av dem har vunnit hela Partille Stories. Vad tror ni det var som fångade så många läsare? Hur upplever ni berättelsens karaktärer? Vilka frågor skulle du vilja ställa till författaren? Bidragen finns både i utskriftsvänligt och i skärmvänligt format.  Ta tillvara på möjligheten att stanna upp och ställ frågor till texten. Försök att förutspå vad som skulle kunna hända senare i texten. Fråga hur berättelsen skulle kunna utvecklas annars. Alla texter är olika så en del har fått en tydlgiare ingress, andra har avsnittsrubriker. Läs igenom texten i förväg och hitta varje texts unika egenart. Då kan du leda ett samtal med dina elever om kvaliteterna i just den texten som de kanske inte skulle hittat om de läste själva. 


År F-1

Vinnare: Brottet om Fantan   (Skriv ut)  (Visa på skärmen)

 

År 2-3
Vinnare: De kidnappade barnen   (Skriv ut)  (Visa på skärmen)

 

År 4-6
Vinnare: Jonseredsmorden   (Skriv ut)  (Visa på skärmen)

 

År 7-9
Vinnare: Ulven, vargen och biblioteket   (Skriv ut)  (Visa på skärmen)

 

Checklista
Här är ett par korta punkter för skrivuppdraget. 

Genre: En påhittad deckare

Miljö: Valfri elevnära miljö

Tid:  Nutid

Huvudperson: Valfritt. Så vida ni inte spånar fram till en gemensam karaktär. 

Bilder: Ja! Producerade av eleven som skrivit berättelsen. Eleven tillåter att bilderna publiceras tillsammans med berättelsen.

Längd: Max 4 A4 med teckenstorlek 12 inklusive bilder.

Vem utser finalisterna: Det gör eleverna och om ni vill även allmänheten (föräldrar, kompisar, andra elever på skolan, etc). 

Hur man utser finalister: Lägg ut finalisterna på er vanliga skolblogg eller Google Site. Var noga med att publicera dem anonymt under tiden ni röstar. 

Frågor och svar

Vad gäller om upphovsrätt?

Eftersom uppdraget går ut på att skapa både text och bild som publiceras på nätet så är det aktuellt att diskutera vilken upphovsrätt eleverna har över verket och vilken kontroll de vill ha över det. Allt som skapas runt Partille Stories delar vi under en Creative Commons licens som hindrar att verk används kommersiellt och som förbjuder att verk bearbetas. Vi hoppas, så klart, att alla  lärare och elever ska lära sig mer om bilder och bildrättigheter när de arbetar med Partille Stories. Du kan läsa mer om det här med upphovsrätt på Webbstjärnans hemsida.

Litteraturtips

Här är några inspirerande dagboksromaner som kan vara intressanta att titta på tillsammans med dina elever. Prata med bibliotekarierna på Partille Bibliotek om hjälp att hitta fler bra litteraturtips.