Har du frågor om gymnasievalet? Funderar du över vad du ska göra efter gymnasiet eller vill du byta yrke? Då kan vägledningsenheten hjälpa dig med dessa frågor.

Att veta vilken utbildning du ska välja eller vad du vill jobba med i framtiden är inte alltid enkelt. För att kunna göra väl underbyggda val behöver man kunskap om vilka alternativ som finns och även kännedom om sig själv. En studie- och yrkesvägledares främsta uppgift är att genom personlig vägledning, information, samtal och övningar ge det stöd du behöver.

Vägledningsenheten finns på alla skolor i Partille

Som ett stöd till dig som nu går i grundskolan, på gymnasiet eller läser på vuxenutbildningen finns studie- och yrkesvägledare på alla skolor i Partille. Även du som inte är inskriven på någon skola eller utbildning är välkommen att kontakta någon på vägledningsenheten för att prata om framtida utbildnings- och yrkesval. Du når oss genom Kundcenter på telefon 031-792 10 00.

KAA - Kommunalt aktivitetsansvar

Du som varken studerar eller arbetar, är mellan 16 och 20 år och har gått ut grundskolan, men saknar gymnasieexamen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Genom KAA kan du få ta del av aktiviteter från kommunens vägledningsenhet, arbetsmarknadsenhet och fältverksamhet. Du erbjuds information, fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser som studie- och yrkesvägledning och praktik.  Även du som är äldre än 20 år är välkommen att kontakta vägledningsenheten. Ansök via länken till höger så tar vägledningsenheten kontakt med dig.