När ditt barn är sjukt eller är frånvarande från skolan ska du som vårdnadshavare meddela skolan detta snarast. Nedan finns information om hur du gör sjuk- eller frånvaroanmälan beroende på om ditt barn går i förskola, skola eller på gymnasiet.

Förskola

När du ska göra en sjuk- eller frånvaroanmälan för ett barn i förskolan kontaktar du förskolan via telefon. Kontaktuppgifter hittar du på respektive förskolas webbplats. Här hittar du Partille kommuns förskolors webbplatser.

Fritidshem, grundskola och gymnasieskola

När du ska göra en sjuk- eller frånvaroanmälan för en elev i fritidshem, grundskola eller gymnasieskola använder du systemet Skola24. Du som av någon anledning inte kan använda dig av digitala verktyg kan istället ringa in sjuk- eller frånvaroanmälan. Du hittar all information om Skola24 och telefonnummer för sjuk- och frånvaroanmälan på denna sida.

Grund- och gymnasiesärskola

Så småningom kommer även grund- och gymnasiesärskola kunna använda Skola24. Till dess används de telefonnummer som nämns ovan, du hittar mer information om telefonnumren på denna sida.