Grundsärskolan erbjuder undervisning för elever mellan 7 och 16 år. De flesta barn som går i grundsärskola i Partille kommun går i skolorna Öjersjö Storegård eller Öjersjö Brunn.

Verksamheten i grundsärskolan

På skolorna Öjersjö Brunn och Öjersjö Storegård sker lärandet i små grupper med undervisning som är anpassad efter varje elevs förmåga. Ett aktivt arbete med inkludering och samverkan med grundskolan är viktigt utifrån målet att alla barn och ungdomar ska acceptera olikheter och respektera varandra. Det finns även möjlighet att gå i en vanlig klass i sin hemskola och att följa grundsärskolans kursplan med stöd av en specialpedagog/speciallärare.

Anpassad undervisning

Då grundsärskolans undervisning är anpassad efter varje elevs förmåga och behov, så läser en del av eleverna efter ämnesområden medan andra läser ämnen. Ett starkt fokus läggs på varje individ och arbetet med kommunikation är centralt och ett viktigt led i att ge eleverna möjlighet att utveckla sin självkänsla, delaktighet i samhället och ett rikt vuxenliv. Arbete med samverkan med grundskolan står i centrum och eleverna deltar efter sina behov och möjligheter i olika sammanhang med grundskolans grupper.

Fritidshem

Om Öjersjö grundsärskolas fritidshem

På Öjersjö grundsärskolas fritidshem har vi som mål att barnen ska känna sig trygga, utvecklas samt få en meningsfull och rolig fritid. Skola och fritids har god samverkan vilket gör att vi ser barnen hela dagen.

På Öjersjö grundsärskolas fritidshem går elever fram till och med det år de fyller 13. Elever över 13 år kan söka plats vid fritidsklubben på Björndammens LSS-fritids.

Hos oss finns:

  • En trygg och erfaren personalgrupp
  • Struktur och tydlighet
  • God tillgång på material för många olika sorters lek
  • Aktiviteter kopplade till kursplanen
  • Gott om utrymmen för rörelse och lek, både ute och inne

Avdelningar

Öjersjö grundsärskolas fritidshem har två avdelningar, en för yngre och en för äldre elever:

  • Yngre elever går i byggnaden ”Utsikten”
  • Äldre elever går i byggnaden ”Ramse”

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål serveras beroende på vilka tider man är på fritids.

Öppettider

Från klockan 6 till klockan 18.