Partille Gymnasiums mål är att vara en skola som är på riktigt. Vi vill rusta våra elever för framtiden och vara en skola som förbereder, utvecklar och stöttar eleverna i processen mellan skola och arbetsliv.

Att kunna erbjuda våra elever på Introduktionsprogrammen erfarenheter även utanför skolan är centralt, oavsett om eleverna ska studera vidare eller om de siktar på ett arbete direkt efter gymnasietiden.

Partille Gymnasiums praktikkoordinator, Maral Mousapour:
"Vi behöver din hjälp! Vi vill kunna erbjuda våra elever praktikplatser för att ge dem möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper om olika typer av arbeten."

Din insats

 • Handledning
 • Samtal med elev och skola
 • Närvarokontroll

Din belöning

 • Möjlighet att möta och forma framtida anställda
 • Stödja Partilles ungdomar
 • Socialt ansvar

Hur går det till?

På skolan startar vi med ett kartläggningssamtal där eleven får beskriva önskemål, tidigare erfarenheter, styrkor och utvecklingsområden. Tillsammans kommer vi överens om syftet med elevens praktik. Det kan variera kring allt ifrån att skapa goda rutiner, prova på ett jobb, utmana sig själv socialt till att kunna bestämma sig för ett yrke att satsa på i framtiden.

Praktikplatsen fyller en oerhört viktig funktion, genom att komma ut på praktik får eleven möjlighet att:

 • anpassa sig till arbetskulturen som råder på just den arbetsplatsen
 • bygga nätverk
 • öka chanserna till framtida anställning

På arbetsplatsen får man möjlighet att:

 • möta framtida anställda
 • stötta Partilles ungdomar
 • ta ett socialt ansvar som ger ringar på vattnet

Efter kartläggning matchas eleven med en arbetsplats. Arbetsplatsen kontaktas och vi bokar ett studiebesök. Handledaren och eleven träffas sedan tillsammans med praktikkoordinatorn för att stämma av. Om alla parter känner sig nöjda lägger vi upp ett individuellt schema som fungerar för såväl arbetsplats som elev. Skolans praktikcoach besöker eleven på praktikplatsen och följer upp för att se att allt fungerar som det ska.

Vi avslutar praktiken med att handledaren på praktikplatsen får beskriva elevens styrkor men också eventuella utvecklingsområden. Eleven och praktikkoordinatorn tittar på kartläggningsmaterialet. Har eleven kunna nå sina mål och syften med praktiken? Vad var bra? Vad skulle kunna bli bättre? Vill eleven byta yrke på praktiken? Varför och till vad? Vill eleven satsa fullt på sin utbildning? Möte sker sedan tillsammans med skolans studie-och yrkesvägledare för att lägga upp en plan.

Intresserad?

Kontakta Maral Mousapour, praktikkoordinator på Partille Gymnasium, via Partille kundcenter på telefonnummer 031-792 10 00.