Att läsa estetiskt program musik på Partille Gymnasium är ett utmanande och roligt sätt att skaffa sig högskolebehörighet. Du kan läsa vidare till jurist, civilekonom, psykolog, sjuksköterska, arkitekt och en lång rad andra yrken när du läser estetiskt program….om du inte blir artist, låtskrivare eller producent såklart! Läs mer om våra två profiler här nedan och ta gärna kontakt med oss om du är nyfiken på estetiskt program och vill spendera en dag tillsammans med oss.

Estet/Plus – ny profil läsåret 2020/2021!

”Plus” betyder att du breddar ditt sökutbud av utbildningar på högskolenivå och att du läser till 200 poäng under din gymnasietid.

När du väljer Estet Plus kompletterar du din breda musikutbildning med tre extra naturvetenskapliga ämnen – matematik 2b, matematik 3b och naturkunskap 2 för att kunna bredda ditt sökutbud till högskolan för vidare studier till t ex civilekonom, arkitekt, sjukgymnast och en rad andra utbildningar. När du väljer Estet Plus läser du dessutom utökat program genom att läsa till två extra musikkurser. Din gymnasieexamen slutar därför på 2700 poäng istället för 2500.

Estet/Estet

Satsar du på musiken och vill söka vidare till musikhögskola eller folkhögskola är det här ett bra val av utbildning. Du får med dig breda kunskaper i musikteori, ensemblespel, musikproduktion och får individuell undervisning på ditt huvudinstrument en gång i veckan.

Skulle du välja en annan inriktning än musiken efter avslutade studier på estetiskt program har du en bred högskolebehörighet med dig om du vill läsa vidare till jurist eller lärare eller något annat spännande yrke.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer eller om du vill hänga med oss en dag på skolan.

Artistmentorer

Våra artistmentorer ger täta personliga kontakter med musiker, låtskrivare och producenter i en miljö både utanför och i skolmiljö. Mentorerna deltar aktivt i undervisningen vid minst ett tillfälle under både höst- och vårtermin och utöver det har de löpande kontakt med en eller flera elever under hela läsåret. Den här typen av branschkoppling är redan en naturlig del på både de praktiska programmen och via idrottsinriktningen och är lika självklar på det estetiska programmet. 

Ny proffsstudio

Vår studio är specialanpassad för undervisning, med studieplatser och stora LED-skärmar i kontrollrummet för att ge eleverna en så bred studiokunskap som möjligt. Undervisning varvas med inspelningar av både elever och utomstående aktörer. Att hitta lusten och kreativiteten i studion gör att man lär sig väldigt mycket om sitt eget musicerande. Här spenderar vi mycket tid. 

Mycket livespelningar

I Kulturum finns flera scener och livespelningar är ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Tanken är att vi skall arbeta enligt principen lokalt, regionalt, globalt under de tre årens studier. I verkligheten betyder det att första året ägnas åt spelningar på scener i Kulturum och i Partille. Under det andra året förläggs flera livespelningar i Göteborgsområdet med omnejd. Tredje året är målet att minst ett speltillfälle förläggs i ett annat land.

Tydliga branschkopplingar

Det är av yttersta vikt att eleverna förstår sambandet mellan branschens olika aktörer och att de kommer i kontakt med så många av branschens olika förgreningar som möjligt under studieåren. Branschkopplingar till ett estetiskt program med inriktning musik kan betyda många olika saker – allt från kontakt med artister och musikinstrumentgrossister, med skivbolag och konsertarrangörer, till goda relationer med trumaffärer och pianostämmare.

Spela utomlands

Målet är att under ditt tredje år på det estetiska programmet kunna ta sig utomlands för att spela live. Partille Gymnasium har ett nära samarbete med BIMM som har skolor i London, Berlin och på flera ställen runt om i England. De bedriver en eftergymnasial utbildning och har en väl organiserad verksamhet med tydliga branschkopplingar, bland annat ett eget skivbolag.

Antagningsprov

Du som sökt estetiskt program musik blir kallad till ett antagningsprov. Syftet med provet är att vi skall få en så bra bild som möjligt av vilken nivå du ligger på musikaliskt. Våra sökningsdagar brukar vara väldigt trevliga och bjuda på mycket musik och mycket skratt tillsammans med lärare, elever och artistmentorer. Här kan du läsa mer om momenten som ingår. Länken finns också till höger här på sidan.

Antagningsprovet hålls under den första delen av vårterminen 2019. Vi kallar dig till provet. Information om tider kommer du också att kunna hitta här på sidan när vårterminen 2019 startar.