Stadsparksskolan är en kommunal skola i Partille kommun. Den är belägen i den kommundel som kallas Centrala Partille. På skolan går elever från årskurs sju till nio.

Verksamheten på skolan

På Stadsparksskolan arbetar vi med ledstjärnor. Med ledstjärnorna vill vi få eleverna att reflektera och ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och sitt eget sätt att lära. Genom arbetet med ledstjärnor, ges eleverna utrymme att reflektera kring det som händer i skolan, vilket stärker det sociala samspelet. Ledstjärnorna är de ramar inom vilka vi ska umgås och arbeta.

Stadsparksskolans helhetsidé

Vi bedriver en medveten undervisning som bygger på elevernas delaktighet, våra resultat och styrdokument.