Partille kommun går från förort till förstad. I år passerade vi 37000 invånare och intresset för att bo i Partille växer hela tiden. Runt decennieskiftet beräknas 40000 personer bo här. Med utvecklingen i centrum, nya bostadsområden på flera platser i kommunen, bra kommunikationer och ett starkt utbud av handel, kultur och service skapar vi Partille som en plats där det ska vara tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt.

Vi på utbildningsförvaltningen tycker det är roligt att Partille växer och att vi får fler barn och elever att förbereda för framtiden. Men det innebär också spännande utmaningar när vi planerar framåt inom förskolan och skolan. I Öjersjö bor i dag cirka 4700 personer. Fram till decennieskiftet väntas antalet Öjersjöbor växa med närmare 25 procent. Prognosen visar på en tydlig befolkningsökning i alla de åldersgrupper som berör förskolan och skolan.

Bygger nytt och utvecklar befintliga lokaler

Vi bygger både nytt och utvecklar befintliga lokaler i Öjersjö för att möta det ökande barn- och elevantalet. Hösten 2016 stod en ny skolbyggnad klar på Öjersjö Brunn och sommaren 2017 är Tallmossens förskola med sex avdelningar klar för inflyttning. En ny idrottshall för skol- och fritidsverksamhet i Öjersjö planeras stå klar hösten 2020. 

Öjersjö Storegård riktas mot äldre elever

Med start 2018 börjar vi dessutom renovera och bygga om Öjersjö Storegård. Successivt från nästa år fram till decennieskiftet kommer vi även att ändra skolans inriktning mot äldre elever och styra över verksamheten för yngre elever – från förskoleklass till år 4 – till Öjersjö Brunn.

Närmare till skolan för yngre elever

Valet att utveckla just Öjersjö Brunn till en skola för yngre elever beror bland annat på att skolan ligger geografiskt placerad så att fler barn i Öjersjö får nära till skolan. Första steget i utvecklingen innebär att all förskolklassverksamhet kommer att finnas på Öjersjö Brunn från 2017.

Grundsärskolan kvar på båda skolorna

Grundsärskolans verksamhet kommer även fortsättningsvis att finnas både på Öjersjö Brunn och på Öjersjö Storegård men med en åldersindelning liknande den som beskrivs ovan.

Information steg för steg

Vi informerar fortlöpande om hur vi utvecklar förskolan och skolan i Öjersjö för att möta det ökande barn- och elevantalet på partille.se/ojersjoskola Längre fram återkommer vi även med riktad information till berörda vårdnadshavare.