Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier. Barnomsorg anordnas i Partille kommun vardagar mellan klockan 6-18, men det finns även möjlighet till omsorg på obekväm arbetstid.

Dagar med begränsat öppethållande

Utbildningsnämnden har beslutat att förskolorna, familjedaghemmen, skolorna och fritidshemmen i Partille kommun ska ha fem vardagar med begränsat öppethållande per läsår. På dessa dagar har personalen kompetensutveckling. För vardagar med begränsat öppethållande finns det möjlighet att ansöka om ersättningsplats.

Sommaröppet

Veckor med begränsat öppethållande på förskolorna kallas ibland "stängningsveckor". Dessa inträffar under vecka 28 till 31 varje år. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

I enlighet med Skollagen (2010:800) 25 kap 5 § ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Barnomsorg anordnas i Partille kommun vardagar mellan klockan 6-18. Behov av barnomsorg på annan tid räknas som barnomsorg på obekväm arbetstid, under kvällar och nätter. Omsorg erbjuds inte under helger.

Omsorg på obekväm arbetstid 

Omsorg på obekväm arbetstid under kvällar erbjuds i Partille kommun på Finngösa förskola varje vardag mellan klockan 18-22. Nattomsorg kan eventuellt köpas i kranskommuner där redan verksamhet finns för obekväm arbetstid. I ansökan om barnomsorg vid obekväm arbetstid ska även intyg och schema från arbetsgivare bifogas.