Nationell vårdhandbok för hälso- och sjukvård är resultatet av ett samarbete mellan landsting, kommuner, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Förbunden ansvarar för materialet.

Syftet med vårdhandboken är att ge övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården så att kvaliteten och säkerheten i vårdarbetet kan behållas och utvecklas. Den riktar sig i första hand till vårdpersonal men patienter och anhöriga kan gärna ta del av den. Du hittar vårdhandboken i sin helhet under rubriken läs mer på den här sidan.