Vid akut tillstånd ring 112 och begär ambulans.

Personalen ska då uppge:

 • sitt namn och befattning
 • patientens namn, personnummer, adress, telefonnummer
 • vad som har inträffat och i vilket tillstånd patienten befinner sig

Ta sedan kontakt med sjuksköterska och anhörig.

Det här ska patienten alltid ha med sig

 • ID-kort
 • telefonlista till hemsjukvården
 • Apo-doslista
 • mediciner för cirka12 timmar framåt till exempel inhalatorer, insulin eller ögondroppar
 • färdtjänstkort
 • uppgifter om telefonnummer till ansvarig sjuksköterska och omvårdnadspersonal som kan lämna uppgifter innan vårdbegäran är färdig

När personal åker med i ambulansen

I första hand ska alltid anhöriga tillfrågas om de kan följa med till sjukhuset. Det gäller både dag- som nattetid såvida inte anhöriga uttryckligen har bett om att inte bli uppringda på natten. Om anhöriga inte har möjlighet att följa med eller inte är anträffbara, ska personal åka med. I första hand ordinarie personal på det område eller avdelning där patienten bor.

När anhörig åker med i ambulansen

När anhörig kommer till patienten och åker med i ambulans ska:

 • sjuksköterskan ska information om patientens aktuella sjukdomstillstånd till ambulanspersonalen
 • vårdbegäran göras av sjuksköterska enligt riktlinjer för SVPL-Klara

När anhöriga möter upp vid sjukhuset

När anhöriga har anlänt till sjukhuset upphör personalens ansvar och personal kan åka därifrån om personalen bedömer att den anhörige klarar sig själv med patienten.

När anhörig inte är anträffbar

Om anhöriga är inte anträffbara eller har ingen möjlighet att åka med till sjukhuset måste vård- och omsorgspersonal stanna kvar hos patienten tills denne får åka hem igen, eller tills patienten är inskriven på avdelning.

Har du frågor?

Om du har frågor om riktlinjerna för akuta sjukresor kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som du når via kundcenter eller internkatalogen.