Ansökningsperioden för sommarjobb i Partille kommun är stängd för i år. Du som sökt väntas få besked tidigast vecka 18. Du kan fortfarande söka till Ung sommarföretagare där du får hjälp med att utveckla en affärsidé för att sedan starta eget företag i sommar.

Även i år arrangerar kommunen sommarjobb för ungdomar mellan 15 och 19 år som är folkbokförda i Partille. Ansökan är öppen till den 1 april.

Det kommer att finnas jobb inom äldreomsorg, städ/vaktmästeri, gräsklippning, parkarbete, IT-information, lägerverksamhet, fotbollsledare, musikunderhållning samt barnomsorg. Jobben tillsätts genom lottning där de som tidigare inte har haft ett sommarjobb prioriteras.

Olika arbetsuppgifter

Som sommarjobbare ersätter du inte ordinarie personal. Tanken är att arbetsplatsen med din hjälp ska kunna göra det lilla extra som inte hinns med annars. De flesta arbetsplatserna finns inom äldreomsorg, städ, gräsklippning, barnomsorg, lägerverksamhet och parkarbete. Arbetsuppgifterna kan variera mycket från plats till plats. Om du till exempel får arbete på en förskola kan dina arbetsuppgifter både bestå av att arbeta i barngrupp samt att städa. Ska du vara fotbollstränare kan städning och materialvård ingå i arbetsuppgifterna. Inom äldreomsorg kan du få hjälpa de äldre med enklare uppgifter.

Arbetstider

Sommarjobben delas in i tre perioder mellan 15 juni och 14 augusti. Du kan få anställning under en av perioderna. Vanligtvis arbetar du sex timmar/dag under tre veckor.

  • Period 1: vecka 25 – 27, måndag – fredag, 15 juni – 3 juli
  • Period 2: vecka 28– 30, måndag – fredag, 6 juli – 24 juli
  • Period 3: vecka 31 – 33, måndag – fredag, 27 juli – 14 augusti

Ansökning och besked

Läs noga igenom dokumentet Frågor och om sommarjobb innan du ansöker. Via det här anmälningsformuläret lämnar du sedan din ansökan. Besked om du har fått ett sommarjobb får du tidigast vecka 18.

Hård konkurrens

Det är många som söker sommarjobb varje år och långt ifrån alla får ett sommarjobb i kommunen. Vi uppmanar därför alla att även kolla med privata företag, föreningar och personliga kontakter om de har behov av förstärkning under sommaren.

Om du är sugen på att själv vara din egen chef under sommaren så kan du även ansöka till Ung sommarföretagare där du startar upp ett eget företag under handledning. Mer information om Ung sommarföretagare hittar du här.

Frågor och svar om kommunala sommarjobb

Vilka kan söka sommarjobb i kommunen?

Ungdomar mellan 15 och 19 år som är folkbokförda i Partille kommun.

När kan jag ansöka om sommarjobb?

Ansökningen öppnar i början av februari och stänger 1 april. Du kan bara ansöka via länken som finns på hemsidan, www.partille.se/sommarjobb.

Vilken typ av arbete finns det?

Inom äldreomsorg, städ/vaktmästeri, gräsklippning, parkarbete, IT-information, lägerverksamhet, fotbollsledare, musikunderhållning samt barnomsorg. Om du ska jobba på städ/vaktmästeri, lägerverksamhet, fotbollsledare samt barnomsorg måste du beställa ett utdrag ur belastningsregistret via www.polisen.se. Utdraget tar du med din första arbetsdag.

Vilka kan mina arbetsuppgifter bli?

Som sommarjobbare ersätter du inte ordinarie personal. Tanken är att arbetsplatsen med din hjälp ska kunna göra det lilla extra som inte hinns med annars. De flesta arbetsplatserna finns inom äldreomsorg, städ, gräsklippning, barnomsorg, lägerverksamhet och parkarbete. Arbetsuppgifterna kan variera mycket från plats till plats. Om du till exempel får arbete på en förskola kan dina arbetsuppgifter både bestå av att arbeta i barngrupp samt att städa. Ska du vara fotbollstränare kan städning och materialvård ingå i arbetsuppgifterna. Inom äldreomsorg kan du få hjälpa de äldre med enklare uppgifter. Intimhygien ingår inte i arbetsuppgifterna.

Hur tillsätts jobben?

Genom lottning. De som tidigare inte haft sommarjobb inom kommunen prioriteras

Kan jag ångra mina val?

Ja, så länge ansökan är öppen så kan du ändra dina val och skicka ansökan på nytt.

Hur länge kan man få anställning?

Du kan få anställning en av tre perioder och du arbetar vanligtvis 6 timmar/dag under tre veckor. De tre perioderna avlöser varandra mellan den 15 juni och 14 augusti:

  • Period 1: vecka 25 – 27, måndag – fredag, 15 juni – 3 juli
  • Period 2: vecka 28– 30, måndag – fredag, 6 juli – 24 juli
  • Period 3: vecka 31 – 33, måndag – fredag, 27 juli – 14 augusti

Vilka är arbetstiderna?

Vardagar klockan 8–15 med avdrag för en timmes lunch. Kan variera något mellan olika arbetsplatser.

Kan jag välja att till exempel endast arbeta två veckor?

Nej, det är en period på totalt tre veckor i följd som gäller.

Hur fördelas platserna?

I första hand försöker vi tillgodose de önskemål som sökanden har angett på ansökningsblanketten.

När får jag besked om jag fått sommarjobb eller inte?

Senast vecka 18 får du besked om du har fått ett sommarjobb eller inte. Arbetet med att fördela sommarjobbsplatserna börjar först efter att ansökningsperioden har löpt ut så något förhandsbesked går inte att få.

Hur mycket tjänar jag?

Yngre än 18 år: 72,50 kronor i timmen (exklusive semesterersättning)
18 år: 93,50 kronor i timmen (exklusive semesterersättning)
19 år och äldre: 115,76 kronor i timmen (exklusive semesterersättning)

När betalas lönen ut?

Löneutbetalning sker den 26 varje månad. Om den 26 råkar vara en lördag eller söndag betalas lönen ut närmast föregående vardag. För arbetad tid i juni betalas lönen ut den 26 juli och för arbetad tid i juli betalas lönen ut den 26 augusti. En förutsättning för dig att få lön är att du skickar in din tidrapport i tid. Den måste vara signerad av dig och din arbetsledare med bläckpenna. Tidrapporten kan du skriva ut här på webbsidan.

Hur betalas lönen ut?

Vill du få din lön insatt på ditt bankkonto skall detta anmälas till Swedbank som hanterar kommunens löneutbetalningar. Blanketten får du tillsammans med anställningsavtalet och ska skickas till Swedbank. Blanketten går också att skriva ut från vår hemsida www.partille.se/sommarjobb. Anmäler du inget konto så får du istället en utbetalningsavi från banken per post som du löser in mot en avgift och får pengarna kontant.

Får jag lön om jag är sjuk?

Lagen om sjuklön omfattar även sommarjobbare. Man måste ha varit anställd i minst 14 dagar för att ha rätt till sjuklön.

Måste jag betala skatt?

Arbetsgivare är alltid skyldig att dra skatt om inte annat har angetts. Om du vet att du inte kommer att tjäna över 19 670 kronor totalt under hela året kan du skriva under ett skatteintyg som du får från oss i samband med anställningsavtalet.

Får jag lön för midsommarafton även om jag inte arbetar?

Nej. Alla sommarjobbare är lediga denna dag. Du får endast lön för arbetad tid.

Vart vänder jag mig om jag blir sjuk?

Du ringer din arbetsplats och sjukanmäler dig till arbetsledaren. Glöm inte att skriva i de timmar du skulle ha arbetat under ”sjuk” på din tidrapport för de dagar som du faktiskt har varit sjuk.

Vem lämnar in tidrapporten och vart ska den?

Tidrapporten måste vara signerad av dig och din arbetsledare med bläckpenna. Du kan lämna den i kundcenter i kommunhuset på Gamla Kronvägen 34 senast den 5 varje månad. Eller så skickar du in den senast den 4 i månaden till:
Partille kommun
Lönekontoret
433 82 Partille

Hur vet jag var och när jag skall börja arbeta?

Några veckor innan arbetsperioden börjar får du besked via e-post om var du har fått arbete, vem som är din handledare och när du ska kontakta honom eller henne. Kolla därför din e-post noga och håll även koll på skräppostmappen.

Hur får jag ett tjänstgöringsintyg?

Om du vill ha ett tjänstgöringsintyg när du har arbetat klart så mejlar du lönekontoret:lonesupport@partille.se. Ange ditt namn, personnummer och att du vill ha ett tjänstgöringsintyg.

Vart vänder jag mig om jag inte fick svar i frågorna och svaren ovan?

Du måste själv ringa eller skicka e-post till handläggare på arbetsmarknadsenheten. Ulla Karlsson: ulla.karlsson@partille.se, 031-792 16 85; Jessica Bengtsson: jessica.bengtsson@partille.se, 031-792 .